Pastinaak - Pastinaca sativa
Schermbloemenfamilie - Apiaceae
Bijenplant, hommelplant, drachtplant, vlinderplant.
Een twee(vier)jarige plant
Bloeiperiode: juli-september
Bloem: geel, bloeiwijze een scherm
Blad: geelgroen, enkel of soms dubbel geveerd, aan de bovenkant (zwak) vaak glanzig, van onderen behaard tot kaal
Vrucht: een splitvrucht
Overige: stengels  kantig-gegroefd.
Hoogte: 0,8-1,0 (op open grond 1,5) m
 
 
 
 
 
 
Milieu en groeiplaats: vochtige tot vochthoudende voedselrijke, maar onbemeste zand-, leem- en kleibodems; in grazige vegetaties: in de duinen, in allerlei (stads)bermen en grasvelden, op dijken en taluds, in ui­terwaarden, bij kleiafgravingen van de steenfabrieken; verder op spoorweg- en industrieterreinen, op mijnsteenbergen en braakliggende terreinen; zon.
Verspreiding in Nederland: algemeen in het rivierengebied en de kustprovincies en IJsselmeerpolders; elders minder algemeen tot zeldzaam.
Toepassing: parken
Beheer: afhankelijk van de bodemvruchtbaarheid en de soortensamenstelling een- of tweemaal per jaar maaien; gewoonlijk wordt er twee keer per jaar gemaaid; eind mei-begin juni en in september; waar dat kan is ook slechts een maaibeurt in september-half oktober te overwegen.
Wilde solitaire bijen:
  Zandbijen Andrena  
  Groefbijen Lasioglossum  
Dracht: nectar en stuifmeel. Indicatie voor dracht: code 2. (indien bijenkasten in de omgeving staan waarschijnlijk 3-5)
 
Platen - (bron links: Flora Danica, Georg Christian Oeder et al.; rechts: Deutschlands Flora in Abbildungen.Johann Georg Sturm)
 
(Bron: O.W. Thomé Flora von Deutschland, Österreich und der Schweiz
 
Pastinaak
 
IJsseldijk bij Kampen
 
Lekdijk met pastinaak en peen
 
Fragment Lekdijk
 
Millingerwaard -
 
Een hooiland in een park in Zoetermeer
 
Een berm in de Betuwe
 
Een berm in Noord-Holland
 
Een park in Zoetermeer
 
Holypark Vlaardingen
 
Een vijvertalud --
 
Fragment vegetatie vijvertalud
 
Zoom in Holypark Vlaardingen: de eerste zoom die in Nederland in een park werd ontwikkeld (1990)------- Terug
 
Honingbij