Groot hoefblad - Petasites hybridus
Composietenfamilie - Asteraceae
Bijenplant, hommelplant, drachtplant, vlinderplant.
Een overblijvende (vaste) plant
Bloeiperiode: maart-april
Bloem: bloem bloempaars-roze, bloeiwijze een tros; vrouwelijke bloemen ook in een pluim
Blad: rond-hartvormige. bladrand onregelmatig getand, onderkant in een jong stadium grijsviltig.
Vrucht: nootje
Overige: lange wortelstokken waarmee de plant per jaar meer dan 1 m kan uitbreiden
Hoogte: blad tot 1,5 (in onderbegroeiing tot 1,8) hoog en ca. 0,8 breed
Opmerking: planten tweehuizig; jonge bladen verschijnen tegen het eind van de bloeitijd.
Milieu en groeiplaats: vochtige tot zeer vochtige, zeer voedselrijke zand-, leem- en kleibodems; in ruigten en vaak in eensoortige aaneengesloten vegetaties langs allerlei oevers; onder meer beken, riviertjes, kanalen, sloten en stadsvijvers, op spoor- en polderdijken, in bermen, geluidswallen, braakliggende overhoeken, in lichte bossen, in parken en buitenplaatsen; zon-licht beschaduwd.
Verspreiding in Nederland: in het overgrote deel van het land algemeen
Toepassing: waar deze plant niet voorkomt, kan die beter niet worden aangeplant. De plant kan in enkele jaren tot volledige dominantie komen. Vooral in kleinschalige situaties kan dat ongewenst zijn.
Beheer: een zeer concurrentiekrachtige soort die, vooral langs allerlei oevers en waterpartijen, het beeld kan domineren; is door twee maal maaien per jaar terug te dringen. Groeit in het vroege voorjaar samen met onder meer speenkruid en paarse dovenetel; later in het voorjaar met fluitenkruid en koolzaad en in de zomer onder meer met gewone berenklauw; groot hoefblad wordt bijna altijd begeleid door grote brandnetel. Door een maaibeheer kan zowel de floristische diversiteit en de structuurvariatie (=habitatvariatie) worden vergroot. Door een frequent maaibeheer rondom haarden van groot hoefblad kan uitbreiding van deze plant worden tegengegaan.
Wilde solitaire bijen:
  Viltvlek zandbij Andrena nitida  
Dracht: nectar en stuifmeel. Indicatie voor dracht: code 3.
 
Platen Groot hoefblad - (bron links: O.W. Thomé Flora von Deutschland, Österreich und der Schweiz; rechts: Carl Axel Magnus Lindman: Bilder ur Nordens Flora)
 
Bloeiwijze groot hoefblad
 
Groot hoefblad langs een sloot in Veenendaal (1991)
 
Fragment vegetatie met groot hoefblad
 
Groot hoefblad en koolzaad langs de Hollandse IJssel in Gouda (2001)
 
Groot hoefblad en Koolzaad op vijvertaluds in IJsselmonde (gem. Rotterdam 1995)
 
Groot hoefblad op vijvertalud (Amstelveen 1991)
 
Groot hoefbladen gewone berenklauw op een polderdijk van de poldervaart (Schiedam)
 
Groot hoefblad in en langs bosjes op zeer vochtige bodem
 
Groot hoefblad langs vijverkant in tuin verzorgingshuis (Schiedam 1990)
 
Groot hoefblad op een geluidswal in Groningen (2001)
 
Honingbij op groot hoefblad
 
 
 
Witvlekzandbij (Andrena nitida) op groot hoefblad -
 
Witvlekzandbij (Andrena nitida) op groot hoefblad
 
Kleine vos