Ruige weegbree - Plantago media ----
Weegbreefamilie - Plantaginaceae

Bijenplant, drachtplant

Een overblijvende (vaste) plant
Bloeiperiode: mei - juli
Bloem: lilaroze (vooral in het knopstadium) tot wit; de totale bloeiwijze geeft meestal een lilaroze indruk; steel bloeiwijze  veel langer dan de bladstelen
Blad: elliptisch tot eirond en vrij sterk grijsachtig behaard
Vrucht: doosvrucht
Overige: plant grijsgroen, rozetplant
Hoogte: 0,25-0,4
 
 
 
 
 
Milieu en groeiplaats: vochthoudende tot vrij (zomer)droge, zandige tot zavelige, kalkhoudende bodems; in grazige vegetaties in graslanden, op rivier-, kanaal- en spoordijken, in weg- en spoorbermen en stadsgazons; zon-tb.
Verspreiding in Nederland: vrij algemeen in Zuid-Limburg en in het rivierengebied.
Fauna: wilde solitaire bijen, hommels, honingbijen.
Toepassing: wordt voor bloemrijk grasland en bloemrijke bermen soms in zaadmengels geleverd.
Beheer: grasland vegetatie waarin ruige weegbree substantieel voorkomt worden 1 keer per jaar in september gemaaid; kalkgraslanden en sommige dijktaluds moeten bij voorkeur extensief met schapen worden begraasd al dan niet in combinatie met maaibeheer. De soort zelf verdraagt meer maaibeurten per jaar; verdraagt geen sterke bemesting.
Wilde solitaire bijen:
  Zandbijen Andrena  
  Groefbijen Lasioglossum  
  Behangersbijen Megachile  
  Gewone maskerbij Hylaeus communis  
Dracht: stuifmeel. Indicatie voor dracht: code 3.
 
Platen ruige weegbree - Plantago media - (bron links: Deutschlands Flora in Abbildungen.Johann Georg Sturm; rechts: Carl Axel Magnus Lindman: Bilder ur Nordens Flora)
 
loeiwijze ruige weegbree - Plantago media
 
PLant en plaat Ruige weegbree - Plantago media (bron plaat: Flora Batavia Jan Kops et al.)
 
Fragment graslandvegetatie
 
Een boomhommel zoekt nectar maar dat ontbreekt (?)
 
Honingbijen
 
Honingbijen
 
Een zandbij
 
Gewone maskerbij (Hylaeus communis)
In de tweede half van augustus (2014) werd ruige weegbree in de tuin geregeld door meerdere vrouwtjes van de gewone maskerbij bezocht.
 
Gewone maskerbij
 
Gewone maskerbij
 
Gewone maskerbij
 
Gewone maskerbij
 
Gewone maskerbij