Vijfvingerkruid - Potentilla reptans
Rozenfamilie - Rosaceae
Bijenplant, hommelplant, drachtplant, (vlinderplant)
Een overblijvende (vaste) plant
Bloeiperiode: mei-augustus
Bloem: geel, bloeiwijze okselstandig en alleenstaand
Blad: blad langgesteeld en 5-7 tallig
Vrucht: dopvrucht
Overige: met lange bovengrondse, veelal roodachtige uitlopers die op de stengels wortelen
Hoogte: kruipende plant.lengte uitlopers tot 0,5; hoogte 0,05-0,2m.
 
 
 
 
 
Milieu en groeiplaats: droge tot vochtige, voedselrijke en vaak wat verdichte zand-, leem- en kleibodems; in weilanden, uiterwaarden, duinvalleien, bermen, slootkanten, grasvelden, op begraasde dijken, open braakliggende terreinen, steenglooiingen, ballastbedden van spoorlijnen, spoorwegterreinen en veel langs wegranden en paden; vaak op verdichte plaatsen met stagnerend water; ook op muren en andere stenige plaatsen; zon-licht beschaduwd.
Verspreiding in Nederland: met uitzondering van de oostelijke zandgronden vrij algemeen.
Toepassing: wordt buiten heemtuinen en botanische in het algemeen niet uitgezaaid of aangeplant.
Beheer: een speciaal beheer is in het algemeen niet nodig; wordt door gebruik (betreding, begrazing, beweiding) in stand gehouden. Door frequent maaien ontstaan maaivormen en groeit dan vaak samen met andere drachtplanten zoals brunel, gewoon duizenblad, witte klaver, hondsdraf.
Wilde solitaire bijen:
Groefbijen - Halictus en lasioglossum
  Rootpotige groefbij H. rubicundus  
  Parkbronsgroefbij H. tumulorum  
  Fijngestippelde groefbij L. punctatissimum  
  Gewone franjegroefbij L. sexstrigatum  
  Gewone geurgroefbij L.calceatum  
  Glanzende bandgroefbij L. zonulum  
  Matte bandgroefbij L. leucozonium  
  Langkopsmaragdgroefbij L. morio  
Overige bijen
  Grasbij Andrena flavipes  
  Gewone dwergzandbij Andrena minutula  
  Maskerbijen Hylaeus  
  Wespbijen Nomada  
  Bloedbijen Specodes  
Dracht: nectar en stuifmeel. Indicatie voor dracht: code X; is in principe een drachtplant, maar honingbijen zijn nog niet waargenomen.
 
Platen vijfvingerkruid (Bron:O.W. Thomé Flora von Deutschland, Österreich und der Schweiz 1885)
 
Bloem en knop
 
Plant
 
Vegetatie op Waaldijk op overgang van grond en basalt gedeelte
 
Fragment vegetatie
 
Vijfvingerkruid in een frequent gemaaid grasveld
 
 
Fragment vegetatie met maaivormen van vijfvingerkruid, gewone brunel en gewoon duizendblad --------------- Terug
 
Rand van een fiets- en wandelpad
 
Een groefbij
 
Een maskerbij (vr)
 
Een maskerbij (vr)
 
Een maskerbij (vr)
 
Een wespbij
 
Aardhommel
 
Een hommel met oranje geel stuifmeel
 
Een hommel met oranje geel stuifmeel
 
Een hommel met oranje geel stuifmeel
 
Hooibeestje