Amerikaanse vogelkers - Prunus serotina---- (Rozenfamilie - Rosaceae) ---
Drachtplant, hommelplant, bijenplant, vlinderplant
Een boom of heester.
Bloeiperiode: mei-juni.
Bloem: wit, bloeiwijze een tros.
Blad: zwak leerachtig en glimmend.
Vrucht: een zwarte, bes-achtige steenvrucht.
hout: schors grijsbruin en glad, bij oudere bomen grijsachtig en afschilverend, jonge twijgen groen, bruin verkleurend en met veel licht gekleurde lenticellen
Hoogte: tot 20 m.
Opmerking: herfstkleurgeel
 
 
Milieu en groeiplaats: vochtige tot droge gewoonlijk voedselarme en zure bodems; ook op rijkere bodems; in bossen, duinen, heiden, spoorwegterreinen, bermen, houtwallen en overhoeken; zon- licht beschaduwd.
Herkomst en verspreiding in Nederland: afkomstig uit Noord-Amerika; begin 20ste eeuw veel in bossen aangeplant; thans een plaag; algemeen op de zand en leemgronden.
Toepassing: kan in tuinen, openbaar groen en parken worden toegepast.
Beheer: een zeer invasieve soort; het is waarschijnlijk beter om deze boom niet aan te planten en vooral in bossen en natuurgebieden zoveel mogelijk terug te dringen of te stabieliseren. Lees onder meer:
Inburgering van de Amerikaanse vogelkers
Systeemgericht beheer als duurzame oplossing tegen invasieve exoten: Levende natuur 117 (6): 251-255.
Wilde solitaire bijen:
  Grijze rimpelrug Andrena tibialis * Deze bijen zijn 20 en 21mei 2017 talrijk op een heester in Veendaal waargenomen. de rest in kleiner aantallen
* Roodgatje Andrena haemorrhoa
* Meidoornzandbij Andrena carantonica
* Witbaarzandbij Andrena barbilabris
  Vosje Andrena fulva
  Rosse metselbij Osmia bicornus
Dracht: nectar en geelwitachtig stuifmeel. Indicatie voor dracht: code 3-5. Is in principe een zeer goede drachtplant. Als drachtplant heeft deze plant waarschijnlijk veel concurrentie van andere drachtplanten.
Vlinders: de foto's zijn gemaakt op Vlieland in juni 2015. In dit jaar/maand waren vlinders zeer regelmatig op Amerikaanse vogelkers waar te nemen behalve de gefotografeerde vlinders ook zandoogjes en kleine vuurvlinder.
Fragment van een struweel
 
Twijg met bloeiwijzen
 
Fragment
 
Bloeiwijze
 
Bloem
 
Bessen in de zomer
 
Rijpe bessen in het najaar
 
Een singel van Amerikanse vogelkers die massaal door honingbijen werd bezocht
( Borkum 2006)
 
Vosje (vr)
 
Vosje (vr)
 
Roodgatje (vr)
 
Roodgatje (vr)
 
Roodgatje (vr)
 
Roodgatje (vr)
 
Witbaardzandbij (vr)
 
Meidoornzandbij (vr, kleur van de beharing sterk verbleekt))
 
Meidoornzandbij (vr)
 
Meidoornzandbij (vr)
 
Boomhommel
 
 
 
Honingbijen
 
-
 
 
 
 
Aardhommel
 
Icarusblauwtje
 
Distelvlinder
 
Distelvlinder
 
Atalanta
 
Atalanta