Scherpe boterbloem - Ranunculus acris
Ranonkelfamilie - Ranunculaceae
Bijenplant, hommelplant, drachtplant.
Een overblijvende (vaste) plant
Bloeiperiode: april-oktober
Bloem: geel, bloeiwijze zwak pluimvormig
Blad: blad 5-7-delig (handvormig gedeeld) en vaak met bruinzwarte vlekken
Vrucht: dopvrucht
Overige: plant behaard
Hoogte: 0,3-0,8m
 
 
 
 
 
Milieu & groeiplaats: vochtige, voedselrijke bodems; voornamelijk in grazige vegetaties in bermen, grasvelden en op dijken; zon
Verspreiding in Nederland: algemeen.
Toepassing: kan in tuinen in grasland worden toegepast (uitgezaaid);
Beheer: Vegetaties waarin scherpe boterbloem talrijk voorkomt worden meestal twee maal per jaar gemaaid ; 1e maaibeurt: eind mei - begin juni; 2e maaibeurt: september - half oktober; indien één maaibeurt per jaar dan in september.
Wilde solitaire bijen:
  Ranonkelbij Chelostoma florisomne Is afhankelijk van boterbloemen
Zandbijen - Andrena
  Asbij A. cineraria  
  Dwergzandbij A. minutula  
  Ereprijszandbij A. labiata  
  Goudpootzandbij A. chrysoscelis  
  Roodgatje A. harmorrhoa  
  Tweekleurige zandbij A. bicolor  
  Viltvlekzandbij A. nitida  
  Witbaardzandbij A. barbilabris  
  Zwartbronzen zandbij A. nigroaenea  
Groefbijen: Halictus en Lasioglossum
  Parkbrongroefbij H. tumulorum  
  Roodpotige groefbij H. rubicundus  
  Gewone geurgroefbij L. calceatum  
  Matte bandgroefbij L. leucozonium  
  Langkopsmaragdgroefbij L. morio  
  Biggenkruidgroefbij L. villosulum  
  Zesvlekige groefbij L. sexnotatum  
Metselbijen - Osmia
  Blauwe metselbij O. caerulescens  
  Gehoornde metselbij O. cornuta  
  Rosse metselbij O. bicornis  
Dracht: nectar en geel stuifmeel. Indicatie voor dracht: code 1-3.
 
Platen scherpe boterbloem - (bron links: O.W. Thomé Flora von Deutschland, Österreich und der Schweiz; rechts: Carl Axel Magnus Lindman: Bilder ur Nordens Flora)
 
Bloem en vruchten
 
Vruchten
 
Bloeiwijze en blad
 
Blad
 
Een landelijke berm in Noord-Holland  
 
Een stadspark in Nieuwegein
 
Dit stadspark Omoord wordt gedeeltelijk als natuurgebied beheerd
 
Scherpe boterbloem met echte koekoeksbloem en rode klaver
 
Scherpe boterbloem met brede orchis
 
Een vijvertalud in een woonwijk in Zoetermeer
 
Een vijvertaklud in een bedrijvenpark te Amstelveen
 
Ranonkelbij - Chelostioma florisomne
 
Een zandbij
 
Roodpotige groefbij
 
 
Een metselbij
 
Steenhommel
 
Honingbij
 
Honingbij
 
Argusvlinder