Kruipende boterbloem - Ranunculus repens
Ranonkelfamilie - Ranunculaceae
Bijenplant, hommelplant, drachtplant, vlinderplant.
Een overblijvende (vaste) plant
Bloeiperiode: mei-juli
Bloem: geel, boterbloem; bloeiwijze pluimvormig vertakt
Blad: drietallig waarvan het topblaadje langer gesteeld is
Vrucht: dopvrucht vruchtjes aan de top gebogen
Overige: de plant maakt lange bovengrondse uitlopers waarvan op de knopen zich nieuwe planten ontwikkelen, daardoor kan deze plant zich snel bodembedekkend verspreiden
Hoogte: 0,1-0,3 (0,5)m
 
 
 
Milieu & groeiplaats: natte tot vochtige, voedselrijke bodems; op grazige plaatsen, in stadsplantsoenen, boomspiegels, veelvuldig gemaaid grasland/gazon, op betreden plaatsen en plaatsen met een sterk wisselende water­stand; zon en halfschaduw.
Verspreiding in Nederland: algemeen
Toepassing: wordt gewoonlijk niet aangeplant.
Beheer: grazige vegetaties waarin deze soort voorkomt worden meestal twee maal per jaar gemaaid; tijdens de bloei niet maaien, in en langs beplantingen met rust laten na de bloei of buiten het groeiseizoen maaien/uitmaaien.
Wilde solitaire bijen:
Dracht: nectar en geel stuifmeel. Indicatie voor dracht: code 2.
  Ranonkelbij Chelostoma florisomne Is afhankelijk van boterbloemen
  Gewone dwergzandbij A. minutula  
  Grasbij A. flavipes  
  Tweekleurige zandbij A. bicolor  
  Viltvlekzandbij A. nitida  
  Gewone geurgroefbij Lasioglossum calceatum  
  Kleigroefbij Lasioglossum pauxillum  
  Parkbronsgroefbij Halictus tumulorum  
  Gehoornde metselbij Osmia cornuta  
  Rosse metselbij Osmia bicornis  
Platen kruipende boterbloem - (bron links: Carl Axel Magnus Lindman: Bilder ur Nordens Flora; rechts: O.W. Thomé Flora von Deutschland, Österreich und der Schweiz)
 
Vrucht
 
blad kruipende boterbloem met gegroefde steel
 
Een hangende uitloper van kruipende boterbloem
 
Fragment plantsoen met meidoorn en echte koekoeksbloem
 
Een ecologisch park beheerd park
 
Voormalige vlindertuin in Maasland
 
Jonge aanplant op vergraste bodem
 
Opslagplaats met verdichte bodem
 
Waterkanten in Veenendaal links en Schiedam rechts
 
Overgang gras-beplanting
 
Een groene afscheidingsstrook langs een provinciale weg in Voorthuizen
 
Afscheidingsbeplanting langs een ontsluitingsweg
 
Een paarden wei in de Gelderse Vallei (Ederveen 2011) - volgende foto
 
Een paarden wei in de Gelderse Vallei (Ederveen 2011)