Moeraskers - Rorippa palustris
Kruisbloemenfamilie - Brassicaceae
Hommelplant, drachtplant, vlinderplant.
Een eenjarige plant
Bloeiperiode: juni - september
Bloem: geel bloeiwijze een tros
Blad: diep ingesneden, bladrand , onregelmatig getande, de bovenste bladen ongesteeld (zittend)
Vrucht: een houwtje; ongeveer 3 x zo lang als breed.
Hoogte: 0,1-0,6m
 
 
 
 
 
 
Milieu en groeiplaats: natte stikstofrijke bodems; op allerlei drooggevallen, maar vochtig blijvende plaatsen in sloten, poelen, vijvers etc. verder op open vochtige voedselrijke bodems, in stadsplantsoenen, boomspiegels, op open iets belopen plaatsen, in grasvelden, tussen het plaveisel en in goten; zon-licht beschaduwd.
Verspreiding in Nederland: algemeen
Toepassing: geen
Beheer: niet van toepassing
Wilde solitaire bijen: niet waargenomen
Dracht: nectar en stuifmeel. Indicatie voor dracht: code Hb 3.
 
Platen - (bron links:Flora Batava Jan Kops et al.; rechts:Flora Danica, Georg Christian Oeder et al.)
 
Bloeiwijze
 
Blad