Sarcoccoca hookeriana (var. humilis) - (Vleesbes?)
Buxaceae Buxussfamilie
Drachtplant.
Een wintergroene heester
Bloeiperiode:
Bloem: wit, geelwit; bloeiwijze een okselstandige armbloemige tuil
Blad: langwerpig en glimmend groen
Vrucht: bes zwart
Overige: jonge twijgen behaard, later kaal wordend
Hoogte: in tuinentot ca. 0,8m
 
 
 
 
 
 
Milieu en groeiplaats: in tuinen op vochthoudende, gemiddelde humusrijke (zwakzure), liefst zandige tuingrond (van nature op zure bodems); half beschaduwd; tijdelijke volle zon alleen op vochtige bodems; verdraagt geen natte bodems.
Herkomst: West-China, Himalaya en in Nepal.
Toepassing: tuinen, rotstuinen, in plantvakken als bodembedekker; wordt vooral geplant voor de welriekende geur; een langzaam groeiende, winterharde heester, maar kan bovengronds op de wind gedeeltelijk bevriezen.
Beheer: eventueel verjongingssnoei.
Wilde solitaire bijen: niet waargenomen.
Dracht: nectar (en stuifmeel?). Indicatie voor dracht: code 3-5 (waargenomen 2009-2011 in de botanische tuin van Utrecht)
 
Plant
 
bloeiwijze
 
Toepassing als bodembedekker: entre botanische tuin delft
 
Fragment
 
Blad
 
Bes
 
Honingbij
 
Honingbij