Voorjaarshelmkruid - Scrophularia vernalis
Weegbreefamilie - Plantaginaceae; voorheen Helmkruidfamilie - Scrophulariaceae
Hommelplant, drachtplant.
Een tweejarige tot kortlevende vaste plant
Bloeiperiode: april-juni
Bloem: bleek geel tot groengeel, urnvormig, bloeiwijze pluimachtige (een bijscherm)
Blad: min of meer driehoekig tot eirond en met een hartvormige voet; bladrand diep getand. De onderste bladeren lang en de bovenste zeer kort gesteeld
Vrucht: een doosvrucht
Overige: stengels wollig behaard en met klierharen; rozetplant;
Hoogte: 0,3-1,2 (in tuinen tot 1,8)m
 
 
Milieu en groeiplaats: vrij droge tot vochthoudende, meestal zandige en kalkhoudende bodems in het duingebied; daar op allerlei open plaatsen in duinstruweel, afgezette houtige begroeiing, opengemaakte grond, in zomen en langs duinpaden, en langs spoorlijnen in het duingebied; licht beschaduwd-zonnig.
Verspreiding in Nederland: vrij zeldzaam in het duingebied tussen den Haag en IJmuiden. In sommige jaren plaatselijk massaal aanwezig. Verder al dan niet verwilderd verspreid door het land.
Toepassing: tuinen, vooral botanische tuinen.
Beheer: bodem openhouden
Wilde solitaire bijen: niet waargenomen.
Dracht: nectar en stuifmeel. Indicatie voor dracht: code 3. maar meestal in kleine aantallen
 
Platen - (bron: Flora Batavia Jan Kops et al.)
 
Platen Bron: O.W. Thomé Flora von Deutschland, Österreich und der Schweiz)
 
Plant
 
Fragment
 
Bloeiwijze
 
Boomhommel
 
Honingbij
 
Honingbij
 
Honingbij
 
Honingbij