Waterkruiskruid - Jacobaea aquatica --- (Composietenfamilie-Asteraceae)
Platen waterkruiskruid Waterkruiskruid in de stad Stengelblad
Bijenplant, hommelplant, drachtplant, vlinderplant.
Waterkruiskruid is een twee- of eenjarige plant plant die in de periode van juni-augustus bloeit.
Kenmerken: bloem geel, bloeiwijze een tuil; rozet plant; wortelbladeren vaak ongedeeld en tijdens de bloei meestal aanwezig; gewoonlijk met een grote, grof gekartelde tot gezaagde eindslip, de middelste en bovenste bladeren gespleten tot gedeeld en de eindslip is ongeveer half zo lang als het blad; stengeltoppen spinragachtig behaard. 0,5-1,1m hoog
Milieu: natte tot zomervochtige, matig voedselrijke, zandige, kleiige en venige bodems; vroeger in weinig bemeste wei- en hooilanden hoofdzakelijk op de laagveengronden; buiten enkele veenweidegebieden thans voornamelijk in natte bermen, op polderdijken, langs sloot- en waterkanten soms ook in stedelijk gebied; zon.
Verspreiding in Nederland: vrij algemeen in laagveengebieden/veenweidegebieden.
Toepassing: wordt soms in natte stadsoevers uitgezaaid.
Beheer: natte plekken worden eind augustus begin september gemaaid.
Wilde solitaire bijen: niet genoteerd.
Dracht: nectar en geelachtig stuifmeel. Indicatie voor dracht: code 1.
Zie vooral foto's via deze link: http://www.guenther-blaich.de/pflseite.php?par=Senecio+aquaticus

Plaat waterkruiskruid - (bron Deutschlands Flora in Abbildungen.Johann Georg Sturm) Terug
 
Plaat waterkruiskruid - (bron: Flora Batava, Jan Kops en F. W. van Eeden) Terug
 
Waterkruiskruid aan stadswateren Terug
 
Waterkruiskruid aan stadswateren Terug
 
Blad Waterkruiskruid : stengelblad onderste deel stengel Terug