Gele mosterd - Sinapis alba --- (Kruisbloemenfamilie - Brassicaceae) --
Bloeiwijze Vruchten Akker met gele mosterd
Nazomerbeeld Recreatie Een maskerbij
Bijenplant, hommelplant, drachtplant, vlinderplant.
Gele mosterd is een eenjarige plant die in de periode van april-juli bloeit; als akkergewas ingezaaid in april-augustus bloeit dan in mei-oktober
Kenmerken: bloem geel, bloeiwijze een samengestelde tros; 0,4-0,8 als akker gewas tot ca. 1 m.
Milieu: vochtige, voedselrijke bodems; op allerlei open plaatsen; zon.
Verspreiding in Nederland: cultuurgewas uit Zuid-Europa vaak verwilderd.
Toepassing: bodemverbeteraar, groenbemester voor akkers; ca. 15-20 kg /ha.
Beheer: Beheer: groeit alleen op open gronden; doorondiep ploegen blijft de soort aanwezig, maar voor dominantie is opnieuw inzaaien noodzakelijk.
Wilde solitaire bijen: zandbijen (Andrena carbonaria, A. flavipes); groefbijen (Halictus en Lasioglossum); metselbijen (Osmia); maskerbijen (Hylaeus)
Dracht: nectar en geel stuifmeel. Indicatie voor dracht: code 5. Opmerking: bijen kunnen licht steeklustig worden van deze plant.
 
Bloeiwijze Terug
 
Vruchten Terug
 
Blad Terug
 
Akker met gele mosterd in Zuid-Limburg Terug
 
 
Levert in het agrarisch landschap een fraai nazomerbeeld op Terug
 
 
Deze soortenarme grootschalige perselen kunnen recreatief aantrekkelijk zijn Terug
 
Een maskerbij Terug