Hongaarse raket - Sisymbriuim altissimum
Kruisbloemenfamilie - Brassicaceae
Bijenplant, drachtplant
Een een- tot tweejarige plant
Bloeiperiode: mei-juni
Bloem: geel
Blad: De rozetbladeren sterk veerspletig, ruw behaard; ze verdorren vroeg in de ontwikkeling van de plant; de stengelbladen stek ingesneden en met smalle tot lijnvormige slippen
Vrucht: doosvrucht: dunne 5 tot 10 cm lange, meestal wat gebogen hauwen
Hoogte: 0,5-1,2 m
 
 
 
 
 
Milieu en groeiplaats: droge, schrale tot matig voedselrijk en kalkhoudende en matig voedselrijke zandige tot zavelige bodems; op open gronden, op braakliggende terreinen, spoorweg-, industrie- en haventerreinen, in open wegbermen, in stadsplantsoenen, tegen muren van gebouwen, op halfverhardingen en tussen het plaveisel, in duinen (daar zijn de bijenfoto's gemaakt); zon.
Herkomst en verspreiding in Nederland: oorspronkelijk uit Oost-Europa thans vrij algemeen in industriegebieden.
Toepassing: eventueel in zaadmengsels
Beheer: bodem open houden
Wilde solitaire bijen: zandbijen (Andrena).
Dracht: nectar en geel stuifmeel. Indicatie voor dracht: code 1.
 
Plaat - (bron: Flora Batavia Jan Kops et al.)
 
Bloem
 
Fragment plant met lange dunne houwen
 
Fragment met bladslippen
 
Bladrozet
 
Stengel en blad
 
Zandbij
 
Zandbij
 
Zandbij
 
Zandbij
 
Zandbij