Gewone raket - Sisymbrium officinale
Kruisbloemenfamilie - Brassicaceae
Bijenplant, Drachtplant
Een eenjarige plant
Bloeiperiode: April - september
Bloem: geel, bloeiwijze een tros
Blad: de onderste bladen spiesvormig en sterk veervormig ingesneden, de bovenste bladeren ongedeeld of met 2 zijlobben
Vrucht: 1 tot 2 cm, stijf tegen de steel gedrukte, lange en naar de punt toe geleidelijk versmalde hauwen
Overige: een vrij ijle wijd vertakte plant met sterk afstaande stengels
Hoogte: 0,2-1,0 m
 
 
 
Milieu en groeiplaats: vochtige tot droge, zeer voedselrijke en vooral stikstof rijke bodems; op open gronden, op braakliggende terreinen, in en langs stadsplantsoenen, onder heggen, in boomspiegels (bemesting door urine van honden), tegen muren en straatmeubilair, tussen het plaveisel en op halfverhardingen en betreden bodems; zon-halfschaduw.
Verspreiding in Nederland: zeer algemeen
Toepassing: n.v.t.
Beheer: behoeft geen speciaal beheer
Wilde solitaire bijen:
  Gewone geurgroefbij Lasioglossum calceatum  
  Zesvlekkige groefbij Lasioglossum sexnotum  
  Grasbij Andrena flavipes  
Dracht: nectar en gelig stuifmeel. Indicatie voor dracht: code Hb1.
 
Platen - (bron links: Flora Batavia Jan Kops et al.; rechts: Deutschlands Flora in Abbildungen.Johann Georg Sturm)
 
Fragment plant en bloeiwijze
 
Bloeiwijze en een tegen de stengel gedrukt houwtje
 
Een stengelblad
 
Vegetatie langs een beplanting
 
Een fragment
 
Een groefbij