Bitterzoet - Solanum dulcamara --
Solanaceae nachtschadefamilie

Hommelplant, drachtplant
Een overblijvende (vaste) klimmende plant
Bloeiperiode: juni-september
Bloem: blauwpaars, soms wit, bloeiwijze een overhangende bijscherm
Blad: langwerpig tot eirond en spits aan de top
Vrucht: bes rood
Overige: plant met een kruipende wortelstok, het onderste gedeelte van de stengels verhouten
Hoogte: 0.5-2.0 m
Opmerking: plant giftig
 
 
 
Milieu en groeiplaats :natte tot vochthoudende, voedselrijke en brakke bodems; in ruigten, struwelen en bossen, verlandingsvegetaties, greppels, sloten, stadsplantsoenen, langs waterkanten en oevers, tegen hekwerken en in oude knotbomen; In de kustduinen op droge stikstofrijke in de zeereep. Zon-licht beschaduwd.
Verspreiding in Nederland: algemeen tot vrij algemeen.
Toepassing: botanische tuinen, eventueel langs hekken.
Beheer: vraagt niet om speciaal beheer.
Wilde solitaire bijen: niet waargenomen; wordt wel zeer regelmatig en soms druk door hommels bezocht.
Dracht: nectar en stuifmeel. Indicatie voor dracht: code Hb 1.
 
Bron links: Deutschlands Flora in Abbildungen.Johann Georg Sturm; rechts:O.W. Thomé Flora von Deutschland, Österreich und der Schweiz)
 
Bloem
 
Plant klimmend langs gaas
 
Fragment plant
 
Aardhommel