Canadese guldenroede - Solidago canadensis --- (Composietenfamilie - Asteraceae)
Bloeiwijze Stengel Een fort in Maastricht 1
Een overhoek Solidago in een tuin Honingbijen
Bijenplant, hommelplant, drachtplant, vlinderplant.
Canadese guldenroede is een overblijvende (vaste) plant die in de periode van augustus september bloeit.
Kenmerken: bloem bloeiwijze een pluim; bladeren groen en behaard; 0,8-1,8 m hoog.
Milieu: vochtige, matig voedselrijke, zandige tot kleiige bodems; voornamelijk in ruigten; langs rivier- en kanaaloevers, vijverkanten, op braakliggende terreinen, spoordijken, spoorwegemplacementen, haven- en industrieterreinen, wegbermen en stadsplantsoenen; zon-halfschaduw.
Herkomst en verspreiding in Nederland: oorspronkelijk uit Noord-Amerika; ingeburgerd minder algemeen.
Toepassing: tuinen. tuinen, wordt meestal niet bewust toegepast; maar groeit wel op allerlei plekken in het openbaar groen. De plant is zeer invasief; moet vooral aan stadsranden niet worden toegepast. Ganadese guldenroede kan op grote oppervlakte tot dominantie komen en de biodiversiteit sterk onderdrukken.
Beheer: Onder meer door maaien ongewenste verdere uitbreiding voorkomen. Gevestigde vegetaties kunnen lang zonder actief beheer standhouden en zich uitbreiden. Het is een invasieve en concurrentiekrachtige soort die zeer dichte haarden kan vormen. Ten hoogste eenmaal in de drie jaar maaien; indien ongewenst dan enkele jaren een tot tweemaal per jaar maaien.
Wilde solitaire bijen: volgens Westrich 1989: zijn zandbijen (Andrena), groefbijen (Lasioglossum) en maskerbijen (hylaeus) te verwachten.
Dracht: nectar en geel stuifmeel. Indicatie voor dracht: code 3-5 als er bijenkasten in de buurt staan.
 
Bloeiwijze Terug
 
Bloeiwijze Terug
 
Stengel Terug
 
Een overhoek met ruigte Terug
 
Fort De Lage Fronten in Maastricht 1 Terug
 
Fort De Lage Fronten in Maastricht 2 met grote bevenelop de voorgrond Terug
 
Fort De Lage Fronten in Maastricht 3 met Kattendoorn op de voorgrond Terug
 
Solidago in een tuin Terug
 
Honingbij Terug
 
Honingbij Terug
 
Honingbij Terug
 
Honingbij Terug
 
Honingbij Terug
 
Honingbij Terug
 
Honingbij Terug