Gekroesde melkdistel - Sonchus asper
Composietenfamilie - Asteraceae
Bijenplant, hommelplant, drachtplant
Een eenjarige plant
Bloeiperiode: juni - oktober
Bloem: geel, bloeiwijze een tuil
Blad: langwerpig tot -eirond; bladrand meestal gekroest,en getand en uitlopend in relatief scherpe naalden
Vrucht: een nootje
Overige: stengel iets kantig.
Hoogte: 0,3-1,3 m
 
 
 
 
 
 
 
Milieu en groeiplaats: vochtige, zeer voedselrijke bodems; op open gronden; in akkers, op allerlei braakliggende terreinen en rommelhoekjes binnen en buiten de bebouwde kom, in stads­plantsoenen, onder heggen, in boomspiegels, op halfverhardingen, tussen het plaveisel, tegen muren en straatmeubilair
Verspreiding in Nederland: algemeen
Toepassing: geen
Beheer: speciaal beheer niet noodzakelijk.
Wilde solitaire bijen:
  Pluimvoetbij Dasypoda hirtipes Westrich, 1989
Dracht: nectar en stuifmeel. Indicatie voor dracht: code Hb 1.
 
Platen - (bron links: Flora Batava Jan Kops et al.; rechts:Deutschlands Flora in Abbildungen.Johann Georg Sturm)
 
Stengelomvattend blad
 
Bloem en bloeiwijze
 
Steenhommel