Gewone spurrie - Spergula arvensis
Anjerfamilie - Caryophyllaceae
Drachtplant
Een eenjarige plant
Bloeiperiode: jun-september
Bloem: wit
Blad: lijnvormig en in schijnkransen gegroepeerd.
Vrucht: een doosvrucht
Hoogte/lengte: 0,10-0,3 m
Opmerking:
foto links wikipedia commons)
 
 
 
 
 
 
Milieu en groeiplaats: droge tot vochthoudende, matig voedselrijke, open, kalkarme zwak zure zandige bodems; akkeronkruid; in open stadsplantsoenen, langs open wegranden, op halfverhardingen, braakliggende terreinen en omgewoelde bodems; zon.
Verspreiding in Nederland: buiten de klei- en veengronden vrij algemeen.
Toepassing: erosiebestrijding; wordt dicht ingezaaid om erosie te voorkomen.
Beheer: boden steeds open houden.
Wilde solitaire bijen: niet waargenomen
Dracht: (nectar en stuifmeel?). Indicatie voor dracht: code Hb 1.
 
Platen - (bron links:Flora Batava Jan Kops et al.; rechts: Carl Axel Magnus Lindman: Bilder ur Nordens Flora )
 
Bloem en blad(foto wikipedia commons)
 
Plant (foto wikipedia commons)