Stachys palustris - Moerasandoorn
Lamiaceae - Lipbloemfamilie
Bijenplant, hommelplant, drachtplant, vlinderplant.
Een overblijvende (vaste) plant
Bloeiperiode: juli-augustus (september)
Bloem: roze-achtig, bloeiwijze schijnkransen die aarvormig zijn gerangschikt
Blad: langwerpig,  met  een zwak hartvormige voet en een spitse top; bladrand zwak gekarteld, de onderste bladeren zittend of kort gesteeld, de bovenste zittend en halfstengelomvattend
Vrucht: splitvrucht
Overige: plant met ondergrondse uitlopers
Hoogte: 0,4-1,2
 
 
Bosandoorn en moerasandoorn zijn het snelst aan het blad te herkennen. Bosandoorn heeft een breed, langgesteeld blad met een duidelijk zichtbare hartvormige voet. Moerasandoorn hebben lancetvormig, zeer kortgesteeld tot vrijwel zittend blad.
Milieu & groeiplaats: natte tot vochtige, voedselrijke venige en minerale bodems; in ruigten langs allerlei oevers en waterkanten, veel langs stadsvijvers, op steen- en basaltglooiingen van rivieren en kanalen en stadsgrachten; verder in natte bossen en open braakliggende of drooggevallen plaatsen; op vochtige akkers ook als akkeronkruid; zon-licht beschaduwd.
Verspreiding in Nederland: algemeen.
Toepassing: kan langs oevers worden aangeplant, maar komt meestal vanzelf als het milieu geschikt is. Opmerking: kan zich op vochtige en humusrijke bodem sterk uitbreiden en tamelijk dichte bossige begroeiingen vormen
Beheer: maximaal eenmaal per jaar in de herfst of winter maaien
Wilde solitaire bijen:
  Andoornbij Anthophora furcata Is afhankelijk van lipbloemigen
  Grote wolbij Anthidium manicatum  
Dracht: nectar. Indicatie voor dracht Code 3.
 
Platen moerasandoorn -- (Bron links: Carl Axel Magnus Lindman: Bilder ur Nordens Flora; rechts: Deutschlands Flora in Abbildungen.Johann Georg Sturm)
 
Moerasandoorn bloeiwijze -- (Bron rechts: Flora Batava, Jan Kops en F. W. van Eeden)
 
Moerasandoorn bij Ketelhaven
 
Westzeedijk Rotterdam
 
Fragment vegetatie
 
Moerasandoorn: detail zie vooral de zeer kortgesteelde tot zittende bladeren
 
Grote wolbij (wijfje) - gefotografeerd op het dijktalud van de Westzeedijk Rotterdam
 
Grote wolbij (wijfje van opzij)
 
Grote wolbij (mannetje)
 
Moerasandoorn met hommel