Bosandoorn - Stachys silvatica
Lamiaceae - Lipbloemfamilie
Bijenplant, hommelplant, drachtplant.
Een overblijvende (vaste) plant
Bloeiperiode: juni - augustus
Bloem: donker paarsrood, bloeiwijze schijnkransen die aarvormig zijn gerangschikt
Blad: langgesteeld, breed eirond, met een diepe hartvormige voet, bladtop spits,  bladrand  grof gekarteld tot gezaagd
Vrucht: splitvrucht
Overige: stengels klierachtig behaard; de plant maakt lange (tot ca. 1 m) bovengrondse uitlopers;
Hoogte: 0,5-0,9 m
 
 
 
Bosandoorn en moerasandoorn zijn het snelst aan het blad te herkennen. Bosandoorn heeft een breed, langgesteeld blad met een duidelijk zichtbare hartvormige voet. Moerasandoorn hebben lancetvormig, zeer kortgesteeld tot vrijwel zittend blad.
Milieu & groeiplaats: vochtige, matig voedselrijke, zandige tot kleiige, humusrijke, bodems; in bossen en struwelen en op beschaduwde plaatsen in bermen, op dijken, basaltglooiingen, spoordijken, langs holle wegen, op buitenplaatsen en in stadsparken; licht beschaduwd-halfschaduw.
Verspreiding in Nederland: vrij algemeen met uitzondering van de zeekleigebieden, IJsselmeerpolders en Waddeneilanden.
Fauna: bosandoorn is het meest een hommelplant.
Toepassing: Kan in openbaargroen en grotere tuinen in en langs beplantingen worden toegepast. Opmerking: door zijn lange bovengrondse uitlopers, kan de plant vooral in kleine tuinen sterk toenemen. De plant blijft niet op zijn plek en kan andere planten overgroeien Deze uitbreiding is gemakkelijk te beperken door ongewenste planten weg te trekken.
Beheer: Er is geen speciaal beheer noodzakelijk; eventueel in de nazomer of buiten het groeiseizoen de randen uitmaaien en het maaisel afvoeren. Dit wordt het zogenaamde randenbeheer genoemd.
Wilde solitaire bijen:
  Andoornbij Anthophora furcata Is afhankelijk van lipbloemigen
  Blauwe metselbij Osmia caerulescens  
  Grote wolbij Anthidium manicatum  
Dracht: Levert in ieder geval nectar. Indicatie voor dracht code 1.
 
Platen bosandoorn - (bron links: Carl Axel Magnus Lindman: Bilder ur Nordens Flora; rechts: O.W. Thomé Flora von Deutschland, Österreich und der Schweiz)
 
Bosandoorn: bloeiwijze
 
Bosandoorn: plant
 
Vegetatie langs een beplanting
 
Bosandoorn: fragment van een vegetatie op een basaltglooiing van de Waaldijk
 
Tuinhommel op bosandoorn