Paarse morgenster - Tragopogon porrifolius
Composietenfamilie - Asteraceae
(Bijenplant, hommelplant)
Een tweejarige plant
Bloeiperiode: juni-begin augustus
Bloem: lila- roodpaars, bloeiwijze alleenstaand; bloemsteel onder hoofdje sterk verbreed
Blad: breed lijnvormig;
Vrucht: een nootje
Overige: rozetplant met penwortel
Hoogte: 0,7-1,2 m hoog; in open omgewoelde grond tot ca.1,5.
 
 
 
 
 
Milieu en groeiplaats: vochtige (zeer) voedselrijke bodems veelal klei; groeit ook op vochtige zandige en lemige bodems; het meest in wegbermen, minder vaak langs oevers van sloten en kanalen, soms op dijken; zon-tijdelijk beschaduwd.
Verspreiding in Nederland: in hoofdzaak in Groningen; veel uitgezaaid in openbaar groen en tuinen (maar houdt daar vaak niet stand).
Toepassing: (voormalig landbouwgewas) wordt in stadsbermen uitgezaaid; verder ook in tuinen en openbaargroen.
Beheer: wat het beheer betreft valt deze soort tussen wal en schip. De vegetaties waar die in voorkomt, zouden in verband met verkeersveiligheid of voedselrijkdom tweemaal per jaar moeten worden gemaaid, maar een vroege maaibeurt is bij deze soort niet mogelijk. De plant begint pas in juni te bloeien en is in de loop van juli uitgebloeid; mag na de zaadrijping, op zijn vroegst in juli-begin augustus, worden gemaaid.
Wilde solitaire bijen:
  Groefbijen Lasioglossum  
  Rosse metselbij Osmia bicornis  
  Tuinbladsnijder Megachile centuncularis  
Platen paarse morgenster - Tragopogon porrifolius - (bron links: Carl Axel Magnus Lindman: Bilder ur Nordens Flora; rechts: Flora Batava, Jan Kops en F. W. van Eeden)
 
Bloem net oranjegeel stuifmeel
 
Bloem
 
 
Bloemen bloeiwijze paarse morgenster -
 
Bloemen paarse morgenster
 
Paarse morgenster in berm bij Eenrum (Gr. 1996)
 
Fragment bermvegetaties met paarse morgenster
 
Fragment bermvegetaties met paarse morgenster
 
Paarse morgenster langs oever bij Nijland (Fr. 2008)
 
Een akkertje met paarse morgenster
 
Akkerhommel
 
Rosse metselbij
 
Rosse metselbij
 
 
 
 
 
Een groefbij (lasioglossum)
 
Tuinbladsnijder
 
Tuinbladsnijder