Bostulp - Tulpia sylvestris
Liliaceae - Leliefamilie
Bijenplant, drachtplant.
Een bolgewas
Bloeiperiode: april - mei
Bloem: geel, bloeiwijze alleenstaand, maar vooral in tuinen kunnen er twee bloemen per steel voorkomen
Blad: langwerpig
Vrucht: doosvrucht
Hoogte: 0,3 - 0,5 m
 
 
 
 
 
 
Stuifmeelplant
Milieu en groeiplaats: vochtige, voedselrijke en humushoudende, nu en dan omgewoelde, kleiachtige bodems; voornamelijk in stinzentuinen; zonnig-licht beschaduw; vaak in grazige begroeiing.
Verspreiding in Nederland: vrij algemeen in stinzen van Friesland, maar vaak niet bloeiend.
Toepassing: tuinen, parken en plantenbakken.
Beheer: om de soort ieder jaar te laten bloeien is periodieke bodembewerking in het algemeen steeds noodzakelijk; gebeurt dat niet dan wordt er alleen blad ontwikkeld; dus pleksgewijs de bodem omwoelen als de bloei te ver is teruggelopen
Wilde solitaire bijen:
  Vosje Andrena fulva  
  Rosse metselbij Osmia bicornis  
  Gewone sachembij Anthophora plumipes  
  Groefbijen Lasioglossum  
Dracht: stuifmeel. Indicatie voor dracht: code 1 (waarschijnlijk hoger bij grote aantallen bloemen en dicht bij een bijenvolk). In 2014 zijn er 25 bollen in onze tuin aangeplant, daar werden in voorjaar 2015 geen honingbijen en nauwelijks wilde bijen waargenomen. Dat kan te maken hebben met het feit dat de imkers uit de omgeving met hun bijenvolken naar de fruitboomgaarden zijn gereisd en dat er voor de wilde bijen veel andere bijenplanten in de tuin stonden.
 
Platen - bostulp - (bron links: :Carl Axel Magnus Lindman: Bilder ur Nordens Flora: rechts: O.W. Thomé Flora von Deutschland, Österreich und der Schweiz)
 
Een gesloten bloem. In de ochtend soms tot 12 uur en tegen de avond en bij donkerweer zijn de bloemen gesloten.
 
In de volle zon
 
 
 
De meeldraden springen naar binnen open
 
Bostulp in Stinzentuin in Ysbrechtum (Fr)
 
Bostulp in Stinzentuin in Ysbrechtum (Fr) Fragment
 
Bostulp in het Baanakkerspark in Amsterdam-Noord
 
Een fragment
 
Bostulp in een tuin
 
Vosje (Andrena fulva)
 
Vosje (Andrena fulva)
 
Vosje
 
Vosje
 
Vosje lijkt hier van de stuifmeel te snoepen
 
Een groefbij