Blauwe bosbes - Vaccinium myrtillus
Heifamilie - Ericaceae------------
Bijenplant, hommelplant, drachtplant
Een dwergheester
Bloeiperiode: april - juni
Bloem: bloem groen en naar de top toe rood aangelopen of rood, bloeiwijze okselstandig
Blad: eirond, aan de top spits tot stomp; bladrand fijn gezaagd, .kaal, 2-3 cm lang
Vrucht: bes blauwzwart
Hout: takken rechtop staand, glanzend, en lichtgroen
Hoogte: tot 0, 6 (0,8) m
 
 
 
 
 
Milieu & groeiplaats: vochtige tot droge, voedselarme, zure, zandige en venige bodems; in hoofdzaak in goed lichtdoorlatende zowel "natuurlijke" als productie naaldbossen zowel, verder in heide velden, ouden weinig gestoorde houtwallen en veenkaden; licht beschaduwd - zon.
Verspreiding in Nederland: algemeen op de zandgronden in het binnenland en Zuid-Limburg.
Toepassing: is een zeer kritische soort; kan wel worden aangeplant, maar leidt dan meestal een kwijnend bestaan.
Beheer: bosbeheer.
Wilde solitaire bijen:
Zandbijen - Andrena
  Bosbesbij A. lapponica Is afhankelijk van het geslacht bosbes
  Roodgatje A. haemorrhoa  
  Valse rozenzandbij A. helvola  
  Vosje A. fulva  
Dracht: nectar en stuifmeel. Indicatie voor dracht: code 5.
 
Platen blauwe bosbes (Bron plaat links: O.W. Thomé Flora von Deutschland, Österreich und der Schweiz 1885 Germany; Plaat rechts: A. Masclef, 1891,Atlas des Plantes de France)
 
Plant met bloemen
 
Aanvang bloei
 
Einde bloei met volgroeide bladeren
 
Min of meer natuurlijk beheerd dennenbos
 
Productie dennenbos
 
Een hommel
 
Andrena lapponica (beschikbaar gesteld door © James Lindsey)
 
Andrena lapponica (Overgenomen van Wikipedia Commons ©Tomi Salin)