Rode bosbes of vossenbes - Vaccinium vitis-idaea-
Heifamilie - Ericaceae
Bijenplant, hommelplant, drachtplant
Een groenblijvende dwergheester
Bloeiperiode: April-juni (nabloei augustus - september)
Bloem: roze-rozewit, bloeiwijze een eindelingse, min of meer overhangende tros
Blad: blad leerachtig, glanzend, met omgerolde rand, langwerpig tot omgekeerd eirond tot ovaal; onderkant blad met donkerder klierpunten
Vrucht: een rode bes: de bessen van de tweede bloei zijn talrijker dan die van de eerste.
Overige: vermeerdert zicht vooral door ondergrondse uitlopers.
Hoogte: tot 0,35 m
 
Milieu & groeiplaats: vochtige, (tijdelijk natte) tot vrij droge, zure (pH 3-4,5) voedselarme zandige en venige bodems; voornamelijk in naaldhoutbos en eiken-berkenbos, maar komt regionaal ook massaal op heideterreinen voor, veel minder op uitdrogend hoogveen; licht beschaduwd-zon. Rode bosbes groeit vaak samen met struikhei, kraaihei en gewone dophei.
Verspreiding in Nederland: vrij algemeen op de hogere gronden boven de grote rivieren; zeldzaam in veen- en duingebied.
Toepassing: de botanische, natuurlijke vorm voornamelijk in heemtuinen; maar voor tuiniers met groene vingers ook in stadstuinen. Gelet op de zeer lage pH, zal in de meeste tuinen ruim tuinturf moeten worden toegevoegd. Het gaat verder niet alleen om de grondsoort, maar ook om de structuur van de bodem. De ontwikkeling van het natuurlijke milieu van de rode bosbes kan enkele decennia duren. In tuinen groeit hij wel, maar met grote kans op een groeivorm die afwijkt van de planten in het natuurlijke milieu. Net als bij zoveel andere inheemse soorten zijn verschillende kweekvormen te koop. Op het bezoek van honingbijen heeft dat nauwelijks of geen invloed.
Beheer: bos- en heide beheer.
Wilde solitaire bijen:
  Bosbesbij Andrena lapponica Is afhankelijk van het geslacht bosbes
  Zwartbronzen zandbij Andrena nigroaenea  
Dracht: nectar en stuifmeel. Indicatie voor dracht: hb3; bij massaal voorkomen hb5. Vooral op delen van de Veluwe komt rode bosbes op tientallen aaneengesloten ha dominant voor. Op deze plekken oogsten imkers vossenbessenhoning.
 
Platen rode bosbes (Bron links: O.W. Thomé Flora von Deutschland, Österreich und der Schweiz; rechts: Flora Batava, Jan Kops et al.)
 
Fragment vegetatie
 
Bloeiwijze en blad
 
Bloeiwijze en blad
 
Bloeiwijze en blad
 
Bessen
 
 
Eikenberkenbos met rode bosbes
 
Een dennenbos (grove den) met rode bosbes
 
Een fragment onder grove den
 
Rode bosbes met struikhei
 
Rode bosbes, struikhei en kraaihei
 
Bijenkasten op een gemengde hei met rode bosbes
 
Honingbijen -
 
Honingbijen