Echte valeriaan - Valeriana officinalis
Kamperfoeliefamilie - Caprifoliaceae; voorheen Valeriaanfamilie - Valerianaceae
Bijenplant, hommelplant, drachtplant, vlinderplant
Een overblijvende (vaste) plant
Bloeiperiode: juni-juli
Bloem: vaak eerst roze, in de zon snel wit verblekend; bloemkroon vergroeibladig, zwak tweezijdig symmetrisch en 5-slippig, bloeiwijze bijschermachtig
Blad: geveerd of veervorming, tegenoverstaand
Vrucht: dopvrucht
Overige: planten met korte wortelstok
Hoogte: 0,8-1,8 m
 
 
 
 
Milieu en groeiplaats: natte tot zeer vochtige, voedselrijke, humushoudende bodems; niet in brakke milieus in ruigten, natte bossen, sloten, greppels, natte bermen, langs allerlei oevers onder meer langs stadsvijvers en singels, in rietkragen, in stadsplantsoenen, tussen stenen beschoeiingen; zon-tijdelijk beschaduwd
Verspreiding in Nederland: met uitzondering van de noordelijke zeekleigebieden vrij algemeen.
Toepassing: tuinen; heeft enige open ruimte nodig; is sterk reproductief, zowel op natte als op vrij vochtige bodem; is echter geen lastige plant om in de hand te houden.
Beheer: natte graslanden in augustus - september maaien; in ruigte maximaal 1 x per jaar na het groeiseizoen maaien.
Wilde solitaire bijen: groefbijen, zandbijen, tuinpladsnijder is een aantal dagen achtereen foeragerend waargenomen; volgens Westrich 1989: zandbijen (Andrena fulvida); groefbijen (Halictus quadricinctus).
Dracht: nectar en stuifmeel. Indicatie voor dracht: code 3.


 
Platen echte valeriaan - (bron links: Carl Axel Magnus Lindman: Bilder ur Nordens Flora; rechts: O.W. Thomé Flora von Deutschland, Österreich und der Schweiz) Volgende foto
 
Platen echte valeriaan - (bron links: Franz Eugen Köhler, Köhler's Medizinal-Pflanzen)
 
Bloeiwijzeechte valeriaan
 
Knopstadium echte valeriaan
 
Bloeiwijze echte valeriaan
 
 
Bakkeveen 2019
 
Echte valeriaan in rietland in het Lauwersmeergebied (1999)
 
Stedelijk rietland in Arnhem-Zuid met echte valeriaan (1997)
 
Een natte greppel bij Oldeberkoop (2002)
 
Een sloot met echte valeriaan bij Eenrum (1997)
 
Echte valeriaan in een nat bos Rhoonse grienden (2010)
 
Echte valeriaan met kale jonker in nat grasland
 
Echte valeriaan als solitaire tuinplant
 
 
 
Echte valeriaan in een achtertuin op de Grachtengordel in Amsterdam
 
 
Tuinbladsnijder
 
 
Honingbij
 
 
Een dikkopje
 
Kleine vos
 
 
Dagpauwoog
 
Atalanta
 
Distelvlinder
 
Een zandoogje