Stalkaars - Verbascum densiflorum
Helmkruidfamilie - Scrophulariaceae
Hommelplant, drachtplant.
Een tweejarige plant
Bloeiperiode: juli-oktober
Bloem: geel, stempel langs de stijl aflopend, min of meer spatelvormig; bloeiwijze in kluwens die aarachtige zijn gegroepeerd
Blad: langwerpig en wollig behaard.
Vrucht: doosvrucht
Overige:  stengelbladeren lopen af tot het voorafgaande blad.
Hoogte: 0,8-2,5 m
Opmerking: rozetplant
 
 
 
Milieu en standplaats: droge, schrale, veelal kalkhoudende, zandige bodems; op open plaatsen; in de duinen, op spoorweg-, haven- en industrieterreinen, in zandafgravingen, op braakliggende terreinen, halfverhardingen en tussen het plaveisel; zon.
Verspreiding in Nederland: in hoofdzaak in het duin- en rivierengebied; verder in veel steden en grotere gemeenten verwilderd aanwezig
Toepassing: tuinen, tegel- en geveltuinen, uit gezaaid nieuwe stadsbermen in bloemenmengsels; op allerlei open gronden en plekken o.m stadsplantsoenen. Bladrozetten kunnen ca. 70 cm doorsnee worden. Zeer gevoelig voor licht- en ruimteconcurrentie.
Beheer: boden open houden.
Wilde solitaire bijen: niet waargenomen.
Dracht: oranje stuifmeel. Indicatie voor dracht: code 3.
 
Stalkaars: in een duinvegetatie (links), in een berm (rechts) Terug
 
Bloeiwijze en bloem met wollig behaarde meeldraden Terug
 
Rozetten in de duinen
 
Een rozet
 
Stengelbladen (tot het volgend) blad aflopend
 
 
 
Spoorwegemplacement Elst (Betuwe) in 1989 Terug
 
Een plantsoen in Ede -- Terug
 
Een afscheidingsstrook in Ede Terug
 
Honingbij met oranje stuifmeel---- Terug
 
Honingbij met oranje stuifmeel--- Terug
 
Honingbij met oranje stuifmeel Terug