Gewone ereprijs - Veronica chamaedrys
Weegbreefamilie - Plantaginaceae; voorheen Helmkruidfamilie - Scrophulariaceae)
Bijenplant, drachtplant.
Een overblijvende (vaste) plant
Bloeiperiode: april-juni
Bloem: blauw met donkere aders; bloeiwijze een okselstandige tros
Blad: kort tot vrijwel ongesteeld, groenblijvend
Vrucht: doosvrucht
Overige: Stengel met 2 rijen dichte haren, tussen de rijen dunner behaard
Hoogte: 0,1-0,3m hoog of lang
 
 
 
 
 
Milieu & groeiplaats: vochtige tot iets droge, matig voedselrijke, zandige tot zavelige, humushoudende bodems; in grazige vegetaties, in ruige zomen van bosranden, in bermen, grasvelden en op dijken; zon-licht beschaduwd.
Verspreiding in Nederland: vrij algemeen in het binnenland en het duingebied van Holland.
Toepassing: kan in tuinen zowel als graslandplant als borderplant worden toegepast. Deze soort kan dominant worden en zich vestigen tussen andere lage vaste planten en heeft de neiging deze te overgroeien.
Beheer: verdwijnt in te hoog gras; een- (soms twee) maal per jaar maaien; ruige maar niet te hoge zoomvegetaties kunnen minder worden gemaaid. Het voorbeeld op de foto wordt tweemaal per jaar gemaaid omdat de andere graslandplanten (nog) dominant zijn.
Wilde solitaire bijen:
Zandbijen - Andrena
  Ereprijszandbij Andrena labiata  
  Gewone dwergzandbij A. minutula  
  Goudpootzandbij A. chrysoscelis  
  Grasbij A. flavipes  
  Roodgatje A. haemorrhoa  
  Tweekleurige zandbij A. bicolor  
  Viltvlekzandbij A. nitida  
  Witbaardzandbij A. barbilabris  
Overige bijen
  Parkbronsgroefbij Halictus tumulorum  
  Gewone geurgroefbij Lasioglossum calceatum  
  Gewone franje groefbij Lasioglossum sexnotatum  
  Rosse metselbij Osmia bicornis  
Dracht: nectar en stuifmeel. Indicatie voor dracht Code 3.
 
Platen Gewone ereprijs - Veronica chamaedrys - (bron links: Deutschlands Flora in Abbildungen.Johann Georg Sturm; rechts: Carl Axel Magnus Lindman: Bilder ur Nordens Flora)
 
Plaat en bloeiwijze Gewone ereprijs - Veronica chamaedrys
 
Bloem met de 2 meeldraden en stijl
 
Stengel en blad
 
Fragment plant
 
Fragment plant
 
 
Groeiwijze voor de bloei
 
Een grasland dat als hooiland wordt beheerd (Arnhem 1991) (al het blauw is gewone ereprijs)
 
Een vijvertalud waar gewone ereprijs talrijk voorkomt (Veenendaal 2011)
 
Fragment vegetatie met smalle weegbree
 
Fragment vegetatie met smalle weegbree -
 
Fragment vegetatie met smalle weegbree
 
Ereprijszandbij - Andrena labiata
 
Gewone geurgroefbij -
 
Groefbij
 
Groefbij (Lassioglossum naam volgt in 2014)
 
Honingbij -
 
Honingbij
 
Zandbijen (m)
 
Rosse metselbij