Lange ereprijs - Veronica longifolia --
Weegbreefamilie - Plantaginaceae; voorheen Helmkruidfamilie - Scrophulariaceae)
Bijenplant, hommelplant, drachtplant, vlinderplant
Een overblijvende (vaste) plant
Bloeiperiode: juli-augustus
Bloem: blauw, bloeiwijze een aarvormige tros
Blad: tegenoverstaand of in kransen van 3 of 4 bladeren; blad meestal langwerpig; randen blad scherp gezaagd;
Vrucht: een doosvrucht
Hoogte: 0,6-1,2 m
 
 
 
 
 

Milieu en groeiplaats: natte tot vochtige, matig voedselrijke, humushoudende, zandige bodems; in ruigten, langs beken en riviertjes, langs berm- en spoorsloten, greppels en op taluds van spoordijken en kanalen; zon-tb.

Verspreiding in Nederland: vrij zeldzaam; in hoofdzaak in de omgeving van de Overijsselse Vecht en de Dommel.
Toepassing: tuinen en parken. Opmerking: de stengels van deze opgaande plant kunnen in tuinen soms zeer slap zijn waardoor die ook moeilijk is aan te binden. Wettelijk beschermde plant
Beheer: onder natuurlijke omstandigheden maximaal 1 x per jaar na het groeiseizoen (okt-februari) maaien.
Wilde solitaire bijen:
  Maskerbijen Hylaeus  
  Groefbijen Lasioglossum  
Dracht: nectar en stuifmeel. Indicatie voor dracht: code 3.
 
 
Plaat en bloeiwijze: (Plaat:Flora Batava, Jan Kops en F. W. van Eeden)
 
Vegetatie
 
Vegegatie rivieroever
 
Lange ereprijs met wilde bertram
 
Spoorberm bij NS-station Hardenberg
 
Wegberm bij Zwolle vlak bij de Overijsselse Vecht
 
Bloem met honingbij
 
Honingbijen
 
Honingbijen
 
Honingbijen