Mannetjesereprijs - Veronica officinalis ---
Weegbreefamilie - Plantaginaceae; voorheen Helmkruidfamilie - Scrophulariaceae)
Bijenplant, hommelplant, drachtplant
Een overblijvende (vaste) plant
Bloeiperiode: mei-augustus
Bloem: blauw, bloeiwijze een tros
Blad: min of meer wintergroen, eirond tot spatelvormig, stomp gekarteld en behaard
Vrucht: doosvrucht
Overige: stengels liggend en enigszins ruw behaard met opgaande bloeiwijze
Hoogte:
Opmerking: stengels 0,1-0,4m; hoogte 0,1-0,15m
 
 
 
 
Milieu en groeiplaats: droge, voedselarme, zandige tot lemige, licht humushoudende bodems; in korte, grazige vegetaties vooral in bermen door bos- en heideterreinen, op het grensgebied bos en grasland, en in schrale graslanden, kapvlakten, op en tegen boomstronken, op steninge substraten en verhardingen; zon-licht beschaduwd.
Verspreiding in Nederland: vrij algemeen, maar achteruitgaand; in hoofdzaak in het duingebied en de hoge gronden in het binnenland.
Toepassing: tuinen, tegeltuinen.
Beheer: voor zover er geen sprake is van begrazing door konijnen maximaal eenmaal per jaar eind augustus-september maaien.
Wilde solitaire bijen:
  Groefbijen Lasioglossum  
  Zandbijen Andrena  
Dracht: nectar en stuifmeel. Indicatie voor dracht: code 2.
 
Plaat mannetjesereprijs (Bron: O.W. Thomé Flora von Deutschland, Österreich und der Schweiz 1885) Terug
 
Bloem en bloeiwijze Terug
 
Plant Terug
 
Een graslandvegetatie Terug
 
Open grasland met onder meer vogelpootje Terug
 
Grasland op droge grond onder bomen op de overgang grasland-bos Terug
 
Mannetjesereprijs bij een boomstronk Terug
 
Mannetjesereprijs bij een boomstronk Terug
 
Aardhommel Terug
 
Honingbijen Terug
 
Honingbijen Terug
 
Honingbijen Terug
 
Zandbijen Terug