Grote ereprijs - Veronica persica
Weegbreefamilie - Plantaginaceae; voorheen Helmkruidfamilie - Scrophulariaceae)
Drachtplant
Een eenjarige plant
Bloeiperiode: maart - september
Bloem: blauw, bloeiwijze okselstandig en lang gesteeld
Blad: blad min of meer eirond, kort gesteeld en vrij grof getand
Vrucht: een doosvrucht
Overige: stengels liggend tot opstijgend;
Hoogte/lengte: 0,15-0,3 m
Opmerking: onder vochtige omstandigheden kunnen afgebroken stengels opnieuw wortels ontwikkelen
 
 
 
Milieu en groeiplaats: vochtige tot iets droge, (zeer) voedselrijke, niet zure lemige tot kleiige bodems; in akkers, volkstuinen, op braakliggende terreinen, dijk- en sloottaluds en op spoorwegterreinen; zon
Verspreiding in Nederland: oorspronkelijk uit westelijk Azië; verwilderd en thans in een groot gedeelte van het land verspreid.
Fauna: honingbijen
Beheer: grond openhouden (bijv. in akkerranden)
Wilde solitaire bijen: niet waargenomen.
Dracht: nectar en stuifmeel. Indicatie voor dracht: code Hb 1.
 
Plaat grote ereprijs - (bron: Flora Batavia Jan Kops et al.)
 
Plaat grote ereprijs - (bron: Flora Danica Georg Christian Oeder e.a.)
 
Blad en bloeiwijze
 
Fragment plant

 

Honingbij
 
Honingbij