Vogelwikke - Vicia cracca
Vlinderbloemfamilie - Fabaceae
Bijenplant, hommelplant, drachtplant, vlinderplant
Een overblijvende (vaste) plant
Bloeiperiode: juni-september
Bloem: blauwpaars, bloeiwijze een langgesteelde, veelbloemige  naar 1 kant zijn gekeerde tros;  de plaat van de vlag is ongeveer even lang als de nagel
Blad: geveerd, met 12 tot 20 lijnvormige tot langwerpige deelblaadjes
Vrucht: peulen 1 tot 2½ cm lang, bruin en  kaal; bladeren.  
Overige: met zeer lange ondergrondse uitlopers die meer dan 2 m lang kunnen worden. Wikke heeft in tegenstelling met Lathyrus (aardaker, veldlathyrus en brede lathyrus) meer paren blaadjes per blad
Hoogte/lengte: 0,5-1,5 m lange klimmende of kruipende stengels; .
Milieu & groeiplaats: vochtige tot vochthoudende, matig voedselrijke bodems; in weinig bemeste hooilanden; in allerlei grazige en ruige bermen, op dijken, langs waterkanten, vijverkanten, op overhoeken en in stadsplantsoenen, ook langs akkerranden; meestal in de volle zon; verdraagt enige schaduw.
Verspreiding in Nederland: algemeen, maar kan door maaibeheer lokaal ontbreken.
Toepassing: kan in grote tuinen worden toegepast, maar kan door de lange en diep wortelende en lange ondergrondse uitlopers pleksgewijs een onkruidkarakter krijgen.
Beheer: voor de soort zelf is in de nazomer maaien het beste in verband met zaadvorming. Doordat de soort het midden houdt tussen een ruigtekruid en een graslandplant is ook zoom- of randenbeheer van toepassing; in vegetaties die twee keer moeten worden gemaaid, moet de eerste maaibeurt voor eind mei plaatsvinden. Planten die veel later worden gemaaid komen niet meer in bloei. Dit geldt ook voor de reeds bloeiende planten. Dit geldt nog het meest voor de rivierdijken. Waar vogelwikke samen met vele andere in bloei staande planten worden afgemaaid. Onder meer aardaker, veldlathyrus, bont kroonkruid, beemdkroon.
Wilde solitaire bijen:
  Wikkebij Andrena lathyri Zijn van vlinderbloemigen afhankelijk
  Langhoornbij Eucera longicornis
  Blauwe metselbij Osmia Caerulescens  
  Grote bladsnijder M. willughbiella  
  Kustbehangersbij M. maritima  
  Tuinbladsnijder Mechagile centuncularis  
Dracht: nectar. Indicatie voor dracht code 3-5.
 
Platen vogelwikke - (bron links: Carl Axel Magnus Lindman: Bilder ur Nordens Flora (1901-1905); rechts: Deutschlands Flora in Abbildungen. Johann Georg Sturm)
 
Vogelwikke Bloeiwijze
 
Volgelwikke langs een vijver
 
Volgelwikke langs een maisakker
 
Detail van een vegetatie met volgelwikke
 
Fragment van een vegetatie met volgelwikke
 
Een onbemest hooiland met dominantie van vogelwikke
 
Vogelwikke met een parelmoervlinder
 
Vogelwikke met een parelmoervlinder
 
Vogelwikke met citroenvlinder
 
Vogelwikke met een behangersbij (grote bladsnijder: M. willughbiella, m)
 
Vogelwikke met een behangersbij (Grote bladsnijder m)
 
Vogelwikke met een behangersbij (grote bladsnijder m)
 
Vogelwikke met behangersbij (tuinbladsnijder: M. centuncularis, vr)
 
Vogelwikke met een behangersbij (tuinbladsnijder, vr) --
 
Vogelwikke met een behangersbij (tuinbladsnijder, vr) --
 
Vogelwikke met een behangersbij (tuinbladsnijder, vr)