Smalle wikke - Vicia sativa subsp.nigra
Vinderbloemfamile - Fabaceae
Hommelplant, drachtplant, vlinderplant.
Een Eenjarige plant
Bloeiperiode: mei-juli
Bloem: roodpaars, zwaarden rood, bloeiwijze okselstandig alleenstaand of enkele bijeen
Blad: blad geveerd, deelblaadjes bovenste bladen veel smaller dan de onderste.
Vrucht: een peul
Overige:
Hoogte: 0,2-1,0 m
 
Voederwikke Vicia nigra spp.sativa
Bloem: blauwpaars, zwaarden donker paars; deelblaadjes van onder naar boven geleidelijk smaller.
Milieu en groeiplaats: vochtige tot droge, voedselarme (maar basische) tot matig voedselrijke, zandige tot lemige en zavelige bodems; in grazige vegetaties en op open gronden; in graanakkers, duinen, bermen, op dijken, schrale overhoeken en spoorwegemplacementen; zon.
(Voederwikke: vochtige, matig voedselrijke bodems. Landbouwgewas; herkomst onbekend, verwildert in beperkte mate.)
Verspreiding in Nederland: voormalig onkruid van de graanakkers; buiten de zeeklei- en laagveengebieden vrij algemeen
Toepassing: zaadmengsels, akkerranden
Beheer: bodem openhouden
Wilde solitaire bijen: wordt zeer waarschijnlijk door solitaire wilde bijen bezocht, maar zelf nog niet waargenomen.
Dracht: nectar en stuifmeel. Indicatie voor dracht: code Hb 1.
 
 
Platen Smalle wikke (bron links: Flora Batavia Jan Kops et al; rechts: Deutschlands Flora in Abbildungen.Johann Georg Sturm)
 
Platen voederwikke - (bron links: O.W. Thomé Flora von Deutschland, Österreich und der Schweiz; rechts: Carl Axel Magnus Lindman: Bilder ur Nordens Flora)
 
Bloem en bloeiwijze smalle wikke
 
Fragment smalle wikke met akkerhommel
 
Smalle wikke in een berm
 
 
 
 
Een dikkopje op smalle wikke