Bonte wikke - Vicia villosa-
Vlinderbloemenfamile - Fabaceae---
Bijenplant, hommelplant, drachtplant, vlinderplant.
Een eenjarige plant
Bloeiperiode: juni-augustus
Bloem: paarsachtig vaak met witte zwaarden, bloeiwijze een okselstandige tros
Blad: geveerd met vier tot twaalf paar lijnvormige tot smal elliptische lange deelblaadjes.
Vrucht: een peul
Overige: stengels liggend, opgaand of klimmend
Hoogte/lengte:
 
 
 
 
Milieu en groeiplaats: vochthoudende, matig voedselrijke, zandige en zavelige bodems; op min of meer open plaatsen; in weg- en spoorbermen, op spoorwegemplacementen, industrieterreinen, braakliggende overhoeken, soms langs akkers en in stadsplantsoen; zon-tb.
Herkomst en verspreiding in Nederland: oorspronkelijk uit het Middellandse-Zeegebied; vooral in Noord-Brabant, het oostelijk rivierengebied en aangrenzende streken.
Toepassing: in bloemenmengsel voor stedelijke wegbermen en andere tijdelijk open plekken.
Beheer: bodem moet open blijven.
Wilde solitaire bijen:
  Grote bladsnijder Megachile willughbiella  
Dracht: nectar en stuifmeel. Indicatie voor dracht: code 3 (honingbijen verzamelen nectar bij de bloemkelk.
Bloeiwijze
 
Bouwperceel voor een nieuw bedrijventerrein ---
 
Fragment
 
Bonte wikke in bloemenmengsel uitgezaaid op vijvertalud (Ede 1996)
 
Bonte wikke langs een hek
 
Aardhommel en honingbij
 
Groot dikkopje