Viola arvensis - Akkerviooltje
Viooltjesfamilie - Violaceae
Bijenplant, hommelplant, drachtplant
Een eenjarige plant
Bloeiperiode: april - oktober
Bloem: bleekgeel
Blad: onderste bladen min of meer rond, de bovenste langwerpig.
Vrucht: doosvrucht
Hoogte/lengte: 0,1-0,2
 
Foto links: Wikipedia Commons
 
Eigen foto's zijn gepland voor 2016
 
 
 
Milieu: vochtige tot iets droge, matig voedselrijke, zandige en lemige bodems; in akkers, tuinen en open bermen, op braakliggende terreinen, spoorwegterreinen, in geschoffelde stadsplantsoenen en tussen plaveisel; zonnig.
Verspreiding in Nederland: in zand-, leem- en bosgebieden vrij algemeen.
Toepassing: akkerranden
Beheer: bodem open houden
Wilde solitaire bijen:
  Gewone dwergzandbij Andrena minutula) Westrich, 1989.
Dracht: nectar en stuifmeel. Indicatie voor dracht: code Hb 1.
 
(Bron- Links plaat: Flora Batavia Jan Kops et al.; rechts: Flora Danica, Georg Christian Oeder et al. (1761-1883)
 
Akkerviooltje langs een akkerrand
 
Opengesprongen zaaddoos