Butomaceae Zwanebloemfamilie

Moeras- en oeverplanten met lange opstaande lijnvormige op doorsnee min of meer driekantige bladen. BLOEM: 6 gelijkgekleurde bloembladen, meeldraden en 9 (of 6, blw. schermvormig en eindelings aan een zeer lange stengel. VRUCHT: kokervormig.
In Nederland komt 1 soort voor. Wereldwijd enkele tientallen.
Soorten in deze database
Zwanebloem Butomus umbellatus