Hertshooifamilie - Hypericaceae; voor heen Clusiaceae
Kruiden en heesters met tegenoverstaande enkelvoudige bladen.
Bloem:5-tallig, meeldraden talrijk en in 3 bundels verenigd; stamper 3-5 stijlen, blw. een bijscherm dat meestal tot een pluim- of tuilachtige bloeiwijze is verenigd.
Vrucht: doosvrucht of bes.
MILIEU: de meeste uitheemse soorten groeien op iets vochtige/goed vochthoudende, zandige tot lemige bodem en op lichte klei en meestal op zonnige plaatsen
Soorten in deze database
Sint Janskruid Hypericum perforatum  
Hypericum 'Hidcote'    
     
Soorten genoemd in het Plantenvademecum (Koster, 2007) waarvan nog geen foto's met bijen of vlinders beschikbaar zijn.
Inheems
Hypericum dubium (H. maculatum subsp. obtusiusculum) - Kantig hertshooi
Vaste plant: jul-sep, geel, stengel vierkant, blad met geen of weinig doorzichtige punten. Hemi, 0,4-0,8. MILIEU: natte tot vochtige, matig voedselrijke, zandige tot zavelige bodems; in grazige vegetaties langs greppel- en slootkanten, wegen, spoorwegen, kanalen en in zandafgravingen; zonnig. VERSPR.nl: vrij algemeen; in hoofdzaak in de zuidelijke en oostelijke helft van het land. FAUNA: hb[p geelachtig]
Hypericum montanum- Berghertshooi
Vaste plant: jun-sep, geel. Hemi, 0,4-0,8. MILIEU: (zomer) droge kalkhoudende bodems; in en langs bosachtige begroeiingen; zonnig. VERSPR.nl: zeer zeldzaam in Zuid-Limburg. FAUNA: hb[p geelachtig]1.
Hypericum tetrapterum - Gevleugeld hersthooi
Vaste plant: jul-sep, geel. Hemi, 0,2-0,8. MILIEU: natte, matig voedselrijke zavel-, leem-, en zandbodems; voornamelijk in grazige begroeiingen; aan allerlei waterkanten en natte taluds van kleine wateren zoals, sloten, greppels, vijvers, kanalen; zon-tb. VERSPR.nl: minder algemeen tot zeldzaam. FAUNA: hom, hb[p geelachtig]1
Uitheems en cultivars
Hypericum androsaemum - Mansbloed
Dwergheester: H1j, jun-sep, geel; zwart verkleurende doosvruchten. Cham/Phan, 0,5-0,8xb. MILIEU: zie bij familie. VESPR: West-Europa, Middellandse Zeegebied. FAUNA: hom, hb[p geelachtig]3. H1j-Bas.
Hypericum calycinum - Grootbloemig hertshooi
Dwergheester: H1j, jul-okt, goudgeel, wintergroen. Cham, tot 0,5xb. MILIEU: zie bij familie; halfschaduw. VERSPR: Zuidoost-Europa, Turkije. FAUNA: hom, hb[p geelachtig]3
Hypericum densiflorum
Heester: H1j, jul-aug, geel. Phan, tot 1,5x. MILIEU: zie bij familie. VERSPR: Verenigde Staten. FAUNA: hom, hb[p geelachtig]4
Hypericum forrestii
Heester: H1j, jul-sep, geel; herfstkleur rood. Phan, tot 1,2b. MILIEU: zie bij familie VERSPR: China, Birma. FAUNA: hb[p geelachtig]4.
Hypericum hircinum - Stinkend hertshooi
Dwergheester: jul-sep, goudgeel. Cham, tot 0,8x. MILIEU: vochtige, matig voedselrijke bodems; zonnig. VERSPR: eilanden in de omgeving van Griekenland. FAUNA: hom, hb[p geelachtig]3.
Hypericum kalmianum
Heester: H1j, jul-sep, citroengeel. Phan, tot 1,0x. MILIEU: zie bij familie. VERSPR: Noord-Amerika. FAUNA: hom, hb[p geelachtig]4..
Hypericum olympicum - Rotshertshooi
Dwergheester: H1j, jun-aug, goudgeel. Cham, tot 0,25b. MILIEU: zomerdroge, matig voedselrijke minerale bodems; zon. VERSPR: Noord-Griekenland en aangrenzend Turkeije. FAUNA: hom, hb[p geelachtig]3. TOEPAS: steen. BEHTYP: H1j-Bas
Hypericum uralum
Heester: H1j, jun-jul, geel. Phan, tot 1,2x. MILIEU: zie bij familie; zonnig-licht beschaduwd. VERSPR: China. FAUNA: hom, hb[p geelachtig]3.