Top - 100 voor bijen Terug
 
Bijenplant. gesorteerd op milieu
 
Zilte natte bodems P0
Zeeaster #
Bodem zuur en arm en/of nat
G1, G2
Blauwe bosbes #
Blauwe knoop # T
Rode bosbosbes #
Struikhei #
Zandblauwtje T
Bodem droog en arm of schraal G3, G6
Gewone rolklaver # T
Gewoon biggenkruid # T
Grasklokje # T
Kleine leeuwentand # T
Muizenoor T
Bodem droog , schraal tot matig voedselrijk G3-, G4, G5, G6
Aardaker # T
Beemdkroon # T
Boerenwormkruid # T
Bont kroonkruid T
Echt bitterkruid # T
Echte kruisdistel
Gewone ereprijs T
Grote centaurie T
Hazenpootje T
Heggenwikke # T
Jakobskruiskruid # T
Kattendoorn
Klein streepzaad # T
Knoopkruid T
Kruipend stalkruid
Kruisdistel
Ogentroost #
Peen T
Ruige leeuwentand
Schermhavikskruid # T
Sikkelklaver # T
Stijf havikskruid # T
Tuinasperge T
Vogelwikke #
Wilde marjolein T
Bodem vochtig en (matig) voedselrijk G7
Akkerklokje # T
Fluitenkruid #
Gewone berenklauw T
Paardenbloem #
Rode klaver
Scherpe boterbloem # T
Veldlathyrus # T
Vertakte leeuwentand
Witte klaver
Bodem nat en voedselrijk
G8
, R8
Gewone smeerwortel T
Grote kattenstaart # T
Grote wederik # T
Heelblaadjes # T
Moerasandoorn #
Moerasrolklaver # T
Bodem zeer voedselrijk G9
Akkerdistel
Akkerkers
Luzerne
Speerdistel
Witte dovenetel
Bodem droog & kalkhoudend
P4
Gewone ossentong T
Slangenkruid # T
Wouw # T
Bodem vrij droog en matig voedselrijk P6
Gele kamille T
Goudgele honingklaver
Hartgespan T
Kleine bergsteentijm T
Stinkende ballote T
WedeT
Wilde reseda # T
Wit vetkruid T
Bodem vochtig en (matig) voedselrijk P7
Citroengele honingklaver
Witte honingklaver
Akkermelkdistel
Klein hoefblad
Koolzaad
Paarse dovenetel T
Zwarte mosterd
Soorten van voedselrijk bos
Boslathyrus # T
Borstelkrans
Bosandoorn # T
Brede lathyrus # T
Dolle kervel T
Heggenrank # T
Holwortel T
Longkruid T
Prachtklokje # T
Ruig klokje # T
Stinkende gouwe T
Vingerhelmbloem
Zevenblad
Heesters van bos en struweel
Aalbes T
Boswilg # T
Brem # T
Eenstijlige meidoorn T
Geoorde wilg # T
Grauwe wilg
Klimop # T
Kruipwilg # T
Kruisbes T
Spaanse aak T
Sporkenhout T
Tweestijlige meidoorn T