Vaste planten en enkele dwergheesters voor bijen
Toelichting vaste/overblijvende planten
Op deze website staan veel meer overblijvende planten dan in de tabellen van vaste planten worden genoemd. Er is een selectie gemaakt van planten die in de volle grond kunnen worden uitgeplant. Veel wilde planten van grasland, ruigte, oevers en bos zijn in andere tabellen opgenomen. Met het overgrote deel van de wilde planten die in de tabel worden genoemd, is geëxperimenteerd in de eigen tuin, de andere planten zijn in de volle grond gezien in botanische tuinen. Planten die geregeld een sterk afwijkende groeivorm hebben omdat ze in de volle grond staan worden niet genoemd. Door gebrek aan wortelconcurrentie gaan planten van natuurlijke gesloten vegetaties vaak zeer weelderig groeien. Ze kunnen zeer sterk uitbreiden of krijgen lange slappe stengels. Dat kan per grondsoort verschillen.