script language="Javascript1.2">
Bomen (windbestuivers) die alleen stuifmeel of propolis leveren
meestal hoeven deze bomen voor de bijenteelt niet extra te worden aangeplant
Alnus glutinosa - Zwarte els: BOOM: feb-mrt, geel. Phan, tot 20,0hh. Natte tot vochtige; voedselrijke bodems; in bossen en moerassen; langs allerlei oevers; slaat vaak spontaan op in natte tot vochtige extensief beheerde graslanden en in natte ruigte; in de jeugdgroei min of meer schaduw tolerant.
Betula pendula - Ruwe berk: BOOM: apr-mei, geelgroen. Phan, tot 30,0h. Op droge tot vochtige zure arme tot vrij voedselrijke bodems; op allerlei open terreinen; industrie- en haventerreinen, allerlei bermtypen, spoorwegemplacementen, tussen het plaveisel en op platte daken van huizen en dakgoten. Zon.
Fagus sylvatica - Beuk: BOOM: mei, groengeel; herfstkleur goudgeel. Phan, tot 30,0x. Vruchten zwak giftig. Op vochtige en vochthoudende, matig voedselrijke tot iets schrale, zwak zure tot kalkhoudende bodems; spontaan in bossen en veel aangeplant; in jeugdfase zeer schaduw tolerant..
Fraxinus excelsior - Gewone es: BOOM: apr-mei, groenachtig, pluim. Phan, tot 25,0h. Natte tot vochtige, voedselrijke minerale bodems; in bossen, heggen, basaltglooiingen, in spoor- en kanaalbermen. Zon.
Populus balsamifera - Ontariopopulier: Boom: apr, lange mannelijke katjes. Knoppen en jong blad met een sterke aromatische (balsemachtige) geur. Phan, tot 25,0. Vochtige, voedselrijke, kalkarme bodems. Zon. Propolis
Populus canadensis - Canadapopulier: Boom: apr, lange mannelijke katjes. Knoppen en jong blad met een aromatische (balsemachtige) geur. Phan, tot 35,0. Vochtige tot tijdelijk natte, voedselrijke bodem. Zon. Propolis
Populus nigra - Zwarte populier: Boom: apr, lange mannelijke katjes. Knoppen en jong blad met een aromatische (balsemachtige) geur. Phan, tot 35,0. Vochtige tot tijdelijk natte, voedselrijke bodem. Zon. Propolis
Populus trichocarpa - Zwarte balsempopulier: Boom: apr, lange mannelijke katjes. Knoppen en jong blad met een sterke aromatische (balsemachtige) geur. Phan, tot 30,0. Vochtige, voedselrijke, bodems. Zon. Propolis
Quercus robur - Zomereik: BOOM: mei, groengeel; herfstkleur geel. Phan, tot 30,0h. Vrij droge tot tamelijk vochtige, schrale tot voedselrijke bodems; in natuurlijke bossen en zeer veel aangeplant; slaat verder op allerlei terreinen op. Zon-licht beschaduwd.