Akkerkool S*
  Roodpotige groefbij T
  Biggenkruidgroefbij T
  Gewone franjegroefbij T
  Gewone geurgroefbij T
  Langkop smaragdgoefbij T
  Matte bandgroefbij  
  Grote bladsnijder T.B
  Tuinbladsnijder T.B
  Tweekleurige zandbij T
  Gewone dwergzandbij T
  Gewone maskerbij T.B
  Tuinmaskerbij T.B
Akkerleeuwenbek T*
Akkervergeet-mij-nietje T*
Akkerviooltje T*
  Gewone dwergzandbij T
Beklierde duizendknoop S
Bleekgele hennepnetel  
Bleke klaproos T*
Bonte wikke  
  Grote bladsnijder T.B
Driekleurig viooltje T*
Echte kamille T*
  Wormkruidbij # B
  Tronkenbij T.B
  Gewone maskerbij T.B
  Matte bandgroefbij  
Gekroeste melkdistel S
  Pluimvoetbij  
Gele ganzebloem T*
  Tronkenbij T.B
  Wormkruidbij # B
  Tuinbladsnijder T.B
  Tweekleurige zandbij T
  Kruiskruidzandbij T
  Geelgerande tubebij T.B
  Roodpotige groefbij T
  Gewone geurgroefbij T
  Grote wolbij T.B
Gele hoornpapaver T*
Gewone duivenkervel S*
Gewone hennepnetel S*
  Grote wolbij T.B
Gewone melkdistel S
Gewone raket  
  Gewone geurgroefbij T
  Zesvlekkige groefbij  
  Grasbij T
Gewone spurrie  
Grijskruid T*
  Gewone dwergzandbij T
  Grasbij T
  Zwartbronsen zandbij T
  Parkbronsgroefbij T
  Gewone geurgroefbij T
  Langkop smaragdgoefbij T
  Gewone franjegroefbij T
  Gewone maskerbij T.B
Groot springzaad (b)  
Grote ereprijs  
Grote klaproos T*
  Grasbij T
  Wimperflankzandbij  
  Parkbronsgroefbij T
  Papaverbij  
Grote ratelaar (gr) T*
Harige ratelaar (gr) T
Hazenpootje (gr) T*
  Donkere zijdebij  
  Geelstaartklaverzandbij  
  Roodpotige groefbij T
Herderstasje S*
  Zandbijen  
  Groefbijen  
Herik S*
  Blauwe zandbij #.(T)
  Donkere zomerzandbij  
  Gewone dwergzandbij T
  Grasbij T
  Tweekleurige zandbij T
  Witbaardzandbij T
  Wimperflankzandbij  
  Ereprijszandbij  
  Roodpotige groefbij T
  Gewone geurgroefbij T
  Rosse metselbij T.B
  Tuinbladsnijder T.B
Hongaarse raket  
  Zandbijen  
Kaal knopkruid S
Klein kruiskruid S
  Grasbij T
  Gewone geurgroefbij T
Klein streepzaad T*
  Gewone dwergzandbij T
  Grasbij T
  Texelse zandbij #.T
  Tweekleurige zandbij T
  Breedband groefbij T
  Roodpotige groefbij T
  Gewone franjegroefbij T
  Gewone geurgroefbij T
  Matte bandgroefbij  
  Biggenkruidgroefbij T
  Grote roetbij  
  Keine roetbij #.T
  Pluimvoetbij #.T
  Tronkenbij T.B
Kleinbloemige amsinckia T*
Kleine leeuwenbek T*
Kleine steentijm T
  Grote wolbij T.B
Knopherik *
  Zandbijen  
Koolzaad S
  Blauwe zandbij #.(T)
  Asbij T
  Geriemde zandbij  
  Gewone dwergzandbij T
  Gewone rozenzandbij  
  Grijze rimpelrug T
  Goudpootzandbij T
  Grasbij T
  Roodgatje T
  Tweekleurige zandbij T
  Viltvekzandbij T
  Vosje T
  Wimperflankzandbij  
  Witbaardzandbij T
  Witkopdwergzandbij T
  Zilveren zandbij  
  Zwartbronsen zandbij T
  Roodpotige groefbij T
  Parkbronsgroefbij T
  Gewone geurgroefbij T
  Glanzende bandgroefbij  
  Heidebronsgroefbij  
  Langkop smaragdgoefbij T
  Maskerbijen  
  Gehoornde metselbij T.B
  Rosse metselbij T.B
Korenbloem T*
  Grasbij T
  Donkere zomerzandbij  
  Roodpotige groefbij T
  Breedband groefbij T
  Gewone geurgroefbij T
  Matte bandgroefbij  
  Gewone behangersbij T.B
  Tuinbladsnijder T.B
Kromhals *
  Wolbijen T.B
Liggende klaver *
Mariadistel T*
  Groefbijen  
Paarse dovenetel S*
  Gewone sachembij T.B
  Blauwe metselbij T.B
  Rosse metselbij T.B
  Grote wolbij T.B
Perzikkruid S
Raapzaad S
  Goudpootzandbij T
  Grasbij T
  Roodgatje T
  Vosje T
  Blauwe zandbij #.(T)
  Wimperflankzandbij  
Reigersbek S*
Reukeloze kamille *
  Wormkruidbij # B
  Duinzijdebij #
  Tronkenbij T.B
  Grasbij T
  Gewone geurgroefbij T
Ringelwikke *
  Zandbijen  
  Groefbijen  
Rode ogentroost (gr)  
  Ogentroostbij #!
Ruige klaproos *
Schijnraket  
Smal streepzaad *
Smalle wikke *
Stijve ogentroost (gr) *
Valse kamille T*
  Grasbij T
  Meidoornzandbij T
  Wormkruidbij # B
  Tronkenbij T.B
Vogelmuur S
  Gewone geurgroefbij T
Wilde ridderspoor T*
  Groefbijen  
Zandraket  
  Groefbijen  
Zeeraket  
  Gewone dwergzandbij T
  Grasbij T
  Wimperflankzandbij  
  Gewone geurgroefbij T
  Parkbronsgroefbij T
Zompvergeet-mij-nietje T
  Grasbij T
Zwarte mosterd S
  Blauwe zandbij #.(T)
  Asbij T
  Fluitenkruidbij #
  Gewone dwergzandbij T
  Goudpootzandbij T
  Grasbij T
  Grijze rimpelrug T
  Meidoornzandbij T
  Roodgatje T
  Tweekleurige zandbij T
  Wimperflankzandbij  
  Witbaardzandbij T
  Witkopdwergzandbij T
  Zwartbronsen zandbij T
  Gewone maskerbij T.B
  Gewone geurgroefbij T
  Heidebronsgroefbij  
     
Legenda Terug
Eenjarige planten voor bijen