Bodemvruchtbaarheid
Voedselrijk en zeer vochtig
Groot springzaad
Zompvergeet-mij-nietje
Voedserijk en vochtig
Gewone hennepnetel
Raapzaad
Kool
Zwarte mosterd
Akkerkool
Beklierde duizendknoop
Mariadistel
Herik
Gekroeste melkdistel
Gewone melkdistel
Reukeloze kamille
Voedserijk vochtig - tot droog
Perzikkruid
Vogelmuur
Grote ereprijs
Kleinbloemige amsinckia
Herderstasje
Gewone duivenkervel
Kaal knopkruid
Paarse dovenetel
Echte kamille
Grote klaproos
Klein kruiskruid
Gewone raket
Gele hoornpapaver
Voedselrijk-matigvoedselrijk vochtig tot droog
Schijnraket
Gele ganzebloem
Kleine leeuwenbek
Klein streepzaad
Akkervergeet-mij-nietje
Reigersbek
Matig voedselrijk/vochtig tot droog
Rode ogentroost
Akkerleeuwenbek
Smal streepzaad
Akkerviooltje
Wilde ridderspoor
Bonte wikke
Knopherik
Gewone spurrie
Grijskruid
Hongaarse raket
Korenbloem
Ruige klaproos
Bleke klaproos
Ringelwikke
Zeeraket
Matig voedselrijk tot schraal
Grote ratelaar
Harige ratelaar
Smalle wikke
Valse kamille
Kleine steentijm
Bleekgele hennepnetel
Kromhals
Driekleurig viooltje
Zandraket
Schraal tot voedsel arm
Hazenpootje
Stijve ogentroost
Liggende klaver
 
Legenda Terug
Factoren die het voorkomen van bijen bepalen
Overzichtabel