Bijenplanten gerangschikt naar frequentie van waarningen en betekenis voor bijen
Voornaamste soorten voor wilde bijen
Herik
Kool
Zwarte mosterd
Klein streepzaad
Paarse dovenetel
Rode ogentroost
Bijenplanten en de voornaamste drachtplanten
Grote klaproos
Korenbloem
Raapzaad
Bonte wikke
Echte kamille
Gele ganzebloem
Grijskruid
Hazenpootje
Herderstasje
Kleine steentijm
Mariadistel
Ringelwikke
Vogelmuur
Zeeraket
Zompvergeet-mij-nietje
Drachtplanten en bijenplanten
Akkerkool
Akkerviooltje
Gekroeste melkdistel
Gewone raket
Hongaarse raket
Klein kruiskruid
Kleinbloemige amsinckia
Knopherik
Kromhals
Liggende klaver
Reukeloze kamille
Smal streepzaad
Alleen wilde bijen
Valse kamille
Zandraket
Drachtplanten
Bleke klaproos
Akkervergeet-mij-nietje
Gele hoornpapaver
Reigersbek
Ruige klaproos
Wilde ridderspoor
Kleine leeuwenbek
Perzikkruid
Stijve ogentroost
Akkerleeuwenbek
Beklierde duizendknoop
Bleekgele hennepnetel
Driekleurig viooltje
Gewone duivenkervel
Gewone hennepnetel
Gewone melkdistel
Gewone spurrie
Groot springzaad
Grote ereprijs
Kaal knopkruid
Schijnraket
Smalle wikke
Alleen hommels
Grote ratelaar
Harige ratelaar
 
Legenda Terug
Factoren die het voorkomen van bijen bepalen
Overzichtabel