Overige soorten gepland voor 2016
Anthriscus cerefolium - Kervel
  Bloeit in mei-juni, Wit; 0,4-0,6m.
  Vochthoudende, matig voedselrijke, neutrale bodems; licht beschaduwd. Verspr.: vrij algemeen in het duingebied; elders zeldzaam tot zeer zeldzaam.
  Fauna: honingbijen, vlinders.
Zwaluwtong - Fallopia convolvulus (Pologonum convolvulus)

 

Bloei jul-okt, groenachtig tot wit, blw. kransvormig, liggende of klimmende stengels. 0,2-1,5 m.
  Vochtige tot droge, open zandige tot leemachtige voedselrijke bodems; op omgewerkte grond en braakliggende terreinen; op open gronden en tussen goed lichtdoorlatende, lage beplantingen; zon-tb. Verspr..nl: algemeen.
  Fauna: hom, hb[n]1.
Erophila verna - Vroegeling
  Bloeit in: feb-mrt, wit. 0,03-0,15m.
  Open, droge, voedselarme tot matig voedselrijke, vaak kalkhoudende zandgrond en leem- en zavelbodems; op allerlei open droge terreinen; in open bermen en taluds van wegen, kanalen en spoorwegen, greppelkantjes, industrieterreinen, in geschoffelde stadsplantsoenen, tussen het plaveisel en op muren. Zon. Verspr.: algemeen
  Fauna: honingbijen. 1 x ca. 20 jaar geleden talrijk bijenbezoek waargenomen.
Geranium dissectum - Slipbladige ooievaarsbek
  Bloei in mei-sept, paarsrood, 0,1-0,4 m
  Vochtige, voedselrijke, lemige tot kleiige, min of meer open bodems; in akkers, wegbermen, op dijken, braakliggende terreinen en in stadsplantsoenen; zonnig-beschaduwd.
  vrij algemeen op de rijkere gronden; op de zandgronden minder algemeen tot vrij zeldzaam.
  Fauna: honingbijen
Iberis amara - Bittere scheefbloem
  Bloeit in: jun-sep, wit. 0,1-0,3m.
  Vochthoudende tot zomerdroge, matig voedselrijke, kalkhoudende, zandige tot lemige bodems; op open plaatsen van braakliggende terreinen, spoorwegterreinen, bouwland. Zon.
  Fauna: honingbijen, vlinders.
Lamium amplexicaule - Hoenderbeet
  Bloeit in apr-sep, paars, blw. okselstandig. 0,15-0,3 m.
  Vochtige, zeer voedselrijke, zandige tot kleiige bodems; in moestuinen, akkers, op braakliggende terreinen, in stadsplantsoenen, boomspiegels (bemest door urine van honden, open bermen en zeer oude muren; zonnig-licht beschaduwd.
  Met uitzondering laagveengebieden vrij algemeen
  Fauna: hommels, honingbijen (hb1).
Myosotis ramosissima - Ruw vergeet-mij-nietje
  Bloeit in: apr-jun, blauw. 0,05-0,25m.
  Droge, voedselarme tot iets voedselrijke, vaak kalkhoudende, open bodems; op min of meer open en vaak enigszins omgewerkte gronden; in de duinen, bermen, grasvelden, op spoorwegterreinen en in zandgroeven. Zon..
  Fauna: honingbijen.
Polygonum aviculare - Gewoon varkensgras
  Bloeit in: mei-okt, groen tot roze, blw. okselstandig en geclusterd; Ther: 0,05-0,5 m
  op omgewoelde bodem tot 0,8. Open overwegend vochtige voedselrijke, vaak betreden bodems; op braakliggende akkers, tussen plaveisel, op parkeerplaatsen, in goten, op speelvelden en paden, in boomspiegels en opgedroogde plassen als gevolg van stagnerende afwatering; wijst vaak op betreding en bodemsverdichting; zonnig. Verspr.nl: zeer algemeen.
  Fauna: honingbijen. hb[n]1.
Spergula morisonii - Heidespurrie
  Bloeit in: apr-jun, wit. Ther, 0,1-0,2m.
  Milieu: droge, voedselarme en kalkarme zandgronden; in min of meer open grazige weg- en spoorbermen, grasvelden, op steilrandjes en open plekken op heideachtige terreinen en stuifzandcomplexen; zon. Verspr.nl: vrij algemeen in de zandgrondgebieden in het binnenland.
  Fauna: honingbijen
Spergularia rubra - Rode schijnspurrie
  Bloeit in: mei-okt, paarsrood, kroonbladen zijn aan de voet lichter van kleur, 0,05-0,15m.
  Milieu: open, droge, iets voedselarme tot matig voedselrijke, zandige tot gruisachtige en vaak iets verdichte bodems; in open bermen, aan wegranden, op halfverhardingen, enigszins betreden plaatsen en spoorwegterreinen; zon. Verspr.nl: vrij algemeen op de (lemige) zandgronden en in stedelijke en industriĆ«le-gebieden.
  Fauna: honingbijen
Thlaspi arvense Witte krodde
  Bloeit in mei-sep, wit. 0,2-0,5 m.
  vochtige voedselrijke, zandige tot kleiige bodems; op open en veelal omgewoelde gronden, in nieuwe bermen, op dijken, in pas aangelegde stadsplantsoenen, op open braakliggende terreinen en in gronddepots; zon.
  buiten de drogere zandgebieden vrij algemeen.
  Fauna: w.bij, hb1.
Veronica hederifolia - Klimopereprijs
  Bloeit in: mrt-mei, blauw, bloeiwijze een zie hoofdtekst planten met meestal liggende stengels , het blad doet aan klimopbladen denken. 0,05-0,25m.
  Vrij droog tot enigszins vochtig, matig voedselrijk lemig zand, loss en lichte kleibodems; in akkers, bossen, onder hagen en struwelen, op houtwallen, in open bermen en dijken, en in stadsplantsoenen. Zon-licht beschaduwd.
  Fauna: honingbijen, wilde bijen.