A
Aalbes -
  Roodgatje
  Viltvlekzandbij
  Vosje
  Rosse metselbij
Amandelwilg -
  Zandbijen
  Lichte wilgenzandbij
  Roodbuikje
Amerikaans. krentenboompje
  Vosje
B
Bittere wilg -
  Grijze zandbij
  Roodbuikje
  Roodscheenzandbij
  Lichte wilgenzandbij
  Vroege zandbij
  Zwart-rosse zandbij
  Asbij
  Witbaardzandbij
  Grote zijdebij
  Tweekleurige zandbij
  Gehoornde metselbij
Blauwe bosbes -
  Bosbesbij
  Roodgatje
  Valse rozenzandbij
  Vosje
Boksdoorn -
Brem - -
  Bremzandbij
  D
Duinroosje
  Zandbijen
E
Echte gamander
  Grote wolbij
  Andoornbij
Eenstijlige meidoorn -
  Grasbij
  Grijze rimpelrug
  Meidoornzandbij
  Roodgatje
  Tweekleurige zandbij
  Viltvlekzandbij
  Witbaardzandbij
Egelantier -
  Zandbijen
G
Gaspeldoorn -
  Grasbij
  Geelstaartklaverzandbij
Gelderse roos -
  Goudpootzandbij
  Roodgatje
  Vosje
  Zwartbronzen zandbij
Gele kornoelje -
  Roodpotige groefbij
Geoorde wilg -
  Donkere wilgenzandbij
  Grijze zandbij
  Roodbuikje
  Roodscheen zandbij
  Vroege zandbij
  Zwart-rosse zandbij
  Asbij
  Grijze rimpelrug
  Roodgatje
  Tweekleurige zandbij
  Zwartbronzen zandbij
  Grote zijdebij
Gewone braam -
  Brilmaskerbij
  Kortsprietmaskerbij
  Poldermasker
  Gewone maskerbij
  Weidemaskerbij
  Tuinmaskerbij
  Kleine tuinmaskerbij
  Tweekleurige zandbij
  Grasbij
  Gewone dwergzandbij
  Roodpotige groefbij
  Parkbronsgroefbij
  Gewone geurgroefbij
  Gewone franjegroefbij
  Glanzende bandgroefbij
  Rosse metselbij
  Gewone behangersbij
Gewone dophei -
  Ericabij (alleen in natuurgebied)
  Groefbijen
Gewone vlier -
Grauwe wilg
  Donkere wilgenzandbij
  Grijze zandbij
  Roodbuikje
  Roodscheenzandbij
  Vroege zandbij
  Zwart-rosse zandbij
  Asbij
  Grijze rimpelrug
  Roodgatje
  Tweekleurige zandbij
  Zwartbronzen zandbij
  Grote zijdebij
  Parkbronsgroefbij
  Gewone franjegroefbij
Grote veenbes
H
Hazelaar -
Hondsroos -
  Asbij
  Grasbij
  Meidoornzandbij
  Roodgatje
  Tweekleurige zandbij
  Viltvlekzandbij
  Witbaardzandbij
Hulst -
  Roodgatje
  Vosje
  Viltvlekzandbij
  Witbaardzandbij
  Rosse metselbij
K
Katwilg -
  Grijze zandbij
  Lichte wilgenzandbij
  Roodbuikje
  Vroege zandbij
  Zwart-rosse zandbij
  Grijze rimpelrug
  Roodgatje
  Grote zijdebij
Klimop -
  Klimop zijdebij
Kruipwilg -
  Grijze zandbij
  Roodbuikje
  Vroege zandbij
  Zwart-rosse zandbij
  Grijze rimpelrug
  Roodgatje
  Grote zijdebij
  Roodpotige groefbij
  Parkbronsgroefbij
Kruisbes -
  Gewone dwergzandbij
  Roodgatje
  Viltvlekzandbij
  Vosje
  Rosse metselbij
L
Laurierwilg -
  Grijze zandbij
M
Maretak -
Mispel
  Zandbijen
R
Rimpelroos
  Zandbijen
Rode bosbes
  Bosbesbij
  Zwartbronzen zandbij
Rode kornoelje
  Goudpootzandbij
  Viltvlekzandbij
  Witbaardzandbij
  Groefbijen
Rood peperboompje -
S
Sleedoorn -
  Asbij
  Grasbij
  Roodgatje
  Tweekleurige zandbij
  Viltvlekzandbij
  Vosje
  Gehoornde metselbij
  Rosse metselbij
Spaanse aak -
  Witbaardzandbij
  Tweekleurige zandbij
  Meidoornzandbij
  Goudpootzandbij
  Grasbij
  Vosje
  Sporkehoutzandbij
  Gewone dwergzandbij
  Viltvlekzandbij
  Grijze rimpelrug
  Rosse metselbij
Sporkehout (Vuilboom) -
  Sporkehoutzandbij
  Valse rozenzandbij
Struikhei -
  Heidezandbij
  Zilveren zandbij
  Donkere zomerzandbij
  Wimperflankzandbij
  Heideviltbij
  Heidezijdebij
V
Verfbrem
  Megachile willughbiella
T
Taxus -
Tweestijlige meidoorn -
  Gewone dwergzandbij
  Grasbij
  Roodbuikje
  Roodgatje
  Tweekleurige zandbij
  Vosje
  Zwartbronzen zandbij
W
Wegedoorn -
  Roodgatje
  Viltvlekzandbij
  Vosje
  Witbaardzandbij
Wilde kamperfoelie -
Wilde kardinaalsmuts -
Wilde liguster -
  Roodgatje
  Zilveren fluitje
Z
Zuurbes (B.vulg)
  Tweekleurige zandbij
  Vosje
Zwarte bes -
  Roodgatje
  Vosje
  Viltvlekzandbij
  Rosse metselbij
   
Terug
Welke bijen vliegen op inheemse heesters
Overzichtabel Legenda