Heesters: alfabetisch overzicht overige soorten (verder uitwerking zodra er meer foto's beschikbaar zijn)-
Empetrum nigrum - Kraaihei: dwergheester, groenblijvend: bloeit op tweejarig hout, apr-mei, roze of paars; bes zwart. tot 0,4x. Zeer vochtige tot droge, voedselarme, zure zand- en veenbodems; in duinen op noordhellingen, bossen en aangrenzende bermen. Zon-beschaduwd. (inheems);
Genista anglica - Stekelbrem: dwergheester, bloeit op tweejarig hout, apr-jun, geel, bloeiwijze een pluim; plant met scherpe stekets. tot 0,5 m. Vochtige tot droge, voedselarme zure, zandige bodems; in heidevelden, allerlei heidevegetaties in bermen en op spoorweg taluds. Zon. (inheems). Fauna: 1, hommels..
Genista pilosa - Kruipbrem: dwergheester, bloeit op tweejarig hout, apr-jul, geel, bloeiwijze een tros. tot 0,3 m, liggende stengel tot meer dan1,0. Vochtige tot droge, zure, voedselarme, zandige bodems; in heidevelden, allerlei heidevegetaties in bermen en op spoorweg taluds. Zon. (inheems). Fauna: hommels..
Hippophae rhamnoides - Duindoorn: bloeit op tweejarig hout, apr-mei, groenachtig, 2-huizig, bloeiwijze een okselstandig geclusterd, vrucht oranje en besachtig, doornige struik. tot 4,0 m Droge tot vochtige, kalkhoudende, zandige bodems; als cultuur plant ook op andere neutrale zandige bodems. Zon. (inheems). Fauna: 1,
Ribes nigrum - Zwarte bes: bloeit op tweejarig hout, apr-mei, bloem geelgroen, binnenkant roodachtig; bes zwart. tot -1,8 m. Natte tot vochtige voedselrijke bodems; in loofbossen, moerasbos, knotwilgen en in stedelijke beplantingen; beschaduwd. (inheems). Fauna: 5, hommels, wilde bijen,
Rosa arvensis - Bosroos: bloeit op eenjarig hout, jun-jul, wit, bloeiwijze een alleenstaand-arm(tot 4-)bloemige tuil . tot 2.0x. Vochtige, matig voedselrijke en veelal kalkhoudende bodems; in bosranden. Zon-halfschaduw. (inheems). Fauna: 5, hommels, wilde bijen,
Rosa majalis - Kaneelroos: bloeit op eenjarig hout, jun-jul, rood, bloeiwijze een alleenstaand. tot 2,0 m. Droge, schrale tot matig voedselrijke basische tot neutrale bodems. Zon. (inheems). Fauna: 1, hommels.
Rosa villosa - Bottelroos: bloeit op eenjarig hout, jun-jul, roze-wit, alleenstaand. tot 2,0 m. Vochtige tot droge, matig voedselrijke bodems; in heggen, struwelen, bosranden, ruderale terreinen zoals spoorwegemplacementen. Zon. (inheems). Fauna: 5, hommels, wilde bijen,
Rubus caesius - Dauwbraam: bloeit op eenjarig hout, mei-aug, wit, bloeiwijze een armbloemige pluim, vruchten grijsblauw berijpt. Cham/Hemi, tot 1,0, kruipende stengels tot 2,5-3,0. Op vochtige tot zomerdroge, veelal matig voedselrijke en kalkhoudende bodems; in duinen, veel langs spoorwegen, fabrieksterreinen; allerlei ontgrondingen. Zon. (inheems). Fauna: wilde bijen, 1, hommels, vlinders.
Rubus idaeus - Framboos: bloeit op tweejarig hout, mei-jul, wit, bloeiwijze een pluim, vruchten rood. tot 1,5 m. Vochtige, schrale tot voedselrijke bodems; op kapvlakten, op open plekken in bos en struweel, op spoorwegterreinen, houtige beplantingen in de stad, ruderale terreinen en langs hoge oevers. Zon. (inheems). Fauna: 5, hommels, wilde bijen, vlinders.
Rubus laciniatus - Braam: bloeit op tweejarig hout, mei-jun, wit, bloeiwijze een pluim, vrucht zwart, cultuurvorm zonder stekels. tot 4,0 m. Vochtige, matig voedselrijke bodems. Zon. (uitheems). Fauna: 5, hommels, wilde bijen, vlinders.
Vaccinium uliginosum - Rijsbes: bloeit op tweejarig hout, mei-jun, wit tot rood, bloeiwijze een okselstandig; bes zwartblauw; Cham/ tot 1,0 m. Nat hoogveen; licht beschaduwd. (inheems). Fauna: 1, hommels, wilde bijen.