Heesters: vogels (voor bessen en zaden)
Op deze pagina worden heesters genoemd waarop vogels zaden, bessen en vruchten zoeken.
Crataegus laevigata - Tweestijlige meidoorn: HEESTER: h2j, mei, wit, blw. tuil, vrucht rood. Phan, tot 4,0x. Vochtige, matig voedselrijke zwak zure bodems; in loofbos en struweel. Zon. Vogels (bessen)
Crataegus monogyna - Eenstijlige meidoorn: HEESTER/BOOM: h2j, mei-jun, wit, blw. tuil, vrucht rood. Phan, tot 8,0x. Vochtige tot vrij droge, voedselrijke neutrale tot licht kalkhoudende bodems; in struwelen, lichte bossen heggen, op spoordijken en kanaalbermen. Zon-licht beschaduwd. , Vogels (bessen)
Hippophae rhamnoides - Duindoorn: HEESTER: h2j, apr-mei, groenachtig,2-huizig, blw. okselstandig geclusterd, vrucht oranje en besachtig, doornige struik. Phan, tot 4,0x. Droge tot vochtige, kalkhoudende, zandige bodems; als cultuur plant ook op andere neutrale zandige bodems. Zon. vogels (bessen)
Ilex aquifolium - Hulst: HEESTER/BOOM groenblijvend: h2j, mei-jun, wit; bes rood; blad glanzen en scherp doornachtig getand. Phan, tot 10,0h. Bessen kunnen dodelijk giftig zijn bij het eten van tientallen bessen. Vochtige tot iets droge, voedselarme, zwak zure, zandige tot lemige bodems en zandige klei; in bossen, heggen en singels. Zon-schaduw. vogels (bessen)
Ribes nigrum - Zwarte bes: HEESTER: h2j, apr-mei, bloem geelgroen, binnenkant roodachtig; bes zwart. Phan, tot -1,8x. Natte tot vochtige voedselrijke bodems; in loofbossen, moerasbos, knotwilgen en in stedelijke beplantingen; beschaduwd. Vogels (bessen)
; BEHEERTYP: B&S 6.
Ribes rubrum - Aalbes: HEESTER: h2j, apr-mei, geelgroen; bes rood. Phan, tot 1,5x. Vochtige tot natte voedselrijke bodems; in loofbossen, in hagen, in knotwilgen, openbaar groen. Zon. Vogels (bessen)
Rosa arvensis - Bosroos: HEESTER: h1j, jun-jul, wit, blw. alleenstaand-arm(tot 4-)bloemige tuil . Phan, tot 2.0x. Vochtige, matig voedselrijke en veelal kalkhoudende bodems; in bosranden. Zon-halfschaduw. Vogels (bottels).
Rosa canina - Hondsroos: HEESTER: h1j, jun-jul, roze, blw. alleenstaand of enkele bijeen. Phan, tot 3,5xb. Vochtige tot zomerdroge, voedselrijke en licht humeuze bodems; in struwelen, heggen, bosranden, ruigte; op spoor- en rivierdijken, afgravingen, ruderale terreinen. Zon. Vogels (bottels)
Rosa rubiginosa - Egelantier: HEESTER: h1j, jun-aug, rozerood, blw. alleenstaand of enkele bijeen. Phan, tot 2,0x. Droge, vrij schrale, veelal kalkhoudende zandige bodems; voornamelijk in de duinen. Zon. Vogels (bottels)
Rosa rugosa - Rimpelroos: HEESTER: h1j, jun-okt: rood tot wit, blw. in bundels bijeen, vruchten bottels groot en afgeplat. Phan, tot -1,8x.Vrij droge, schrale tot matig voedselrijke en vaak kalkhoudende bodems; in allerlei milieus aangeplant en verwilderd. Zon. Tuin (inh) heg; E&P: vrucht; ZINTUIGPL: G.bloem, T.blad; Fauna: Hb5, Hom, W.bij, Vogels (bottels); BEHEERTYP: B&S 4, 7.
Rosa tomentosa - Viltroos: HEESTER: h1j, jun-jul, roze-wit, Zie bottelroos wordt als ondersoort gezien. Phan, tot 2,0x. Vochtige tot droge, matig voedselrijke bodems; in heggen, struwelen, bosranden, ruderale terreinen zoals spoorwegemplacementen. Zon. Tuin (uith) heg; E&P: vrucht; Fauna: Hb5, Hom, W.bij, Vogels (bottels);
Rosa villosa - Bottelroos: HEESTER: h1j, jun-jul, roze-wit, alleenstaand. Phan, tot 2,0x. Vochtige tot droge, matig voedselrijke bodems; in heggen, struwelen, bosranden, ruderale terreinen zoals spoorwegemplacementen. Zon. Vochtige tot droge, matig voedselrijke bodems; in heggen, struwelen, bosranden, ruderale terreinen zoals spoorwegemplacementen. Zon. Vogels (bottels)
Rubus caesius - Dauwbraam: HEESTER: h1j, mei-aug, wit, blw. armbloemige pluim, vruchten grijsblauw berijpt. Cham/Hemi, tot 1,0, kruipende stengels tot 2,5-3,0. Op vochtige tot zomerdroge, veelal matig voedselrijke en kalkhoudende bodems; in duinen, veel langs spoorwegen, fabrieksterreinen; allerlei ontgrondingen. Zon. Vogels (bottels)
Rubus fruticosus (de meeste wilde braamsoorten; zie flora) - Gewone braam: HEESTER: h2j, mei-aug, wit tot diep roze, blw. pluim, vruchten meestal zwart; de gewone braam is een verzamelnaam voor een groot aantal andere soorten en onder soorten. Phan, tot 4,0. Min of meer vochtige, schrale tot voedselrijke bodems; op alle terreintypen; onder meer op overhoeken, industriële terreinen, spoorwegterreinen, in allerlei soorten natuurlijke en cultuurlijke beplantingen, in bossen, heidevelden, duinen etc; bramen komen vrijwel op alle bodemtypen voor; Het heeft weinig zin omdat hier verder uit te splitsen; veel bramen wijzen op stikstof verrijking van de grond onder invloed van landbouw. Zon-halfschduw. Vogels (bottels)
Rubus laciniatus - Braam: HEESTER: h2j, mei-jun, wit, blw. pluim, vrucht zwart, cultuurvorm zonder stekels. Phan, tot 4,0. Vochtige, matig voedselrijke bodems. Zon. ,Vogels (bottels)
Sambucus nigra - Gewone vlier: HEESTER: h2j, jun-jul, wit, blw. schermachtige pluim; bes zwart. Phan, tot 6,0xb. Vochtige tot vrij droge, (vaak zeer)voedselrijke bodems; in vrijwel alle milieus. Zon-licht beschaduwd. Vogels (bessen)
Viburnum opulus - Gelderse roos: HEESTER: h2j, jun, wit, blw. bijscherm; bes rood. Phan, tot 3,0x. Natte tot vochtige voedselrijke, humushoudende bodems; in loofbossen en struwelen; houtsingels, langs spoorwegen en kanaaloevers. Zon-licht beschaduwd. Vogels (bessen)
Viscum album - Maretak: DWERGHEESTER: groenblijvend: mrt-mei, geelgroen, blw. okselstandig; bes wit; blad spatelvormig. Cham, tot 0,5xb. Woekerend op loofbomen; in Nederland vooral zwarte en Canadese populier en appel, in mindere mate ook op peer lijsterbes, linde, opinie (in het buitenland op meer soorten); beschaduwd. TUIN (inh); Vogels (bessen