Bieslook  
  Maskerbijen  
Gewone vogelmelk  
Holwortel  
  Gewone sachembij
  Rosse metselbij
Vingerhelmbloem  
  Gehoornde metselbij  
  Gewone sachembij  
  Rosse metselbij  
     
Legenda Terug
Bollen en knollen
Factoren die het voorkomen van bijen bepalen