Echte kamille  
  Wormkruidbij #
  Tronkenbij #
  Gewone maskerbij  
Gele ganzebloem  
  Tronkenbij #
  Wormkruidbij #
  Tuinbladsnijder  
  Geelgerande tubebij  
Herik  
  Rosse metselbij  
  Tuinbladsnijder  
Klein streepzaad  
  Tronkenbij #
Kleine steentijm  
  Grote wolbij  
Koolzaad  
  Maskerbijen  
  Gehoornde metselbij  
  Rosse metselbij  
Korenbloem  
  Gewone behangersbij  
  Tuinbladsnijder  
Paarse dovenetel  
  Gewone sachembij  
  Blauwe metselbij  
  Rosse metselbij  
  Grote wolbij  
Perzikkruid  
Reukeloze kamille  
  Wormkruidbij #
  Tronkenbij  
     
Legenda Terug
Eenjarige planten
Factoren die het voorkomen van bijen bepalen