Legenda Terug
Tweejarige planten voor bijen
Alliaria petiolata T*
  Goudpootzandbij T
  Grasbij T
  Viltvlekzandbij T
  Halfgladde dwergzandbij  
Anchusa officinalis S T*
  Gewone behangersbij TB
  Grote bladsnijder TB
  Kustbehangersbij  
  Tuinbladsnijder TB
  Andoornbij TB
  Gewone sachembij TB
  Grote wolbij TB
Angelica archangelica T*
  Zandbijen  
Angelica sylvestris S T*
  Gewone dwergzandbij T
  Viltvlekzandbij T
Arctium lappa (S) *
  Tuinbladsnijder TB
Arctium minus (S) *
Arctium tomentosum (S) *
Myosotis sylvatica T*
  Rosse metselbij TB
Barbarea vulgaris S T*
  Grasbij T
  Goudpootzandbij T
  Roodgatje T
Bunias orientalis *
Campanula rapunculus T*
  Klokjesdikpoot T#
  Grote klokjesbij TB#
  Kleine klokjesbij TB#
  Grote bladsnijder TB
Carduus crispus  
  Gewone behangersbij TB
  Tronkenbij TB
  Metselbijen  
  Breedbandgroefbij T
  Groefbijen  
Carduus nutans (S) *
  Grote bladsnijder TB
  Tuinbladsnijder TB
  Metselbijen  
Chaerophyllum temulum T*
  Fluitenkruidbij #
  Asbij T
  Goudpootzandbij T
  Halfgladde dwergzandbij  
  Roodgatje T
  Tweekleurige zandbij T
  Viltvlekzandbij T
  Witkopdwergzandbij T
  Zwartbronzen zandbij T
  Breedkaakgroefbij  
  Gewone franjegroefbij T
  Langkopsmaragdgroefbij T
  Roodpotige groefbij T
  Gehoornde maskerbij  
  Gewone maskerbij TB
  Kleine tuinmaskerbij TB
  Tuinmaskerbij TB
Chelidonium majus T*
  Gewone rozenzandbij  
  Goudpootzandbij T
  Grasbij T
  Meidoornzandbij T
  Viltvlekzandbij T
  Witkopdwergzandbij T
  Zwartbronzen zandbij T
  Grijze rimpelrug T
  Gewone geurgroefbij T
  Langkopsmaragdgroefbij T
  Zesvlekkige groefbij T
  Rosse metselbij TB
Cirsium palustre S T*
  Rietmaskerbij T
  Zandbijen  
Cirsium vulgare  
  Gewone behangersbij TB
  Grote bladsnijder TB
  Kustbehangersbij  
  Tuinbladsnijder TB
  Pluimvoetbij T
  Tronkenbij TB
  Grasbij T
  Breedbandgroefbij T
  Roodpotige groefbij T
Crepis biennis *
  Gewone dwergzandbij T
  Goudpootzandbij T
  Witbaardzandbij T
  Zwartbronzen zandbij T
  Breedbandgroefbij T
  Matte bandgroefbij  
  Biggenkruidgroefbij  
  Glanzende bandgroefbij  
Cynoglossum officinalis S T*
Daucus carota T*
  Fluitenkruidbij  
  Gewone dwergzandbij T
  Witkopdwergzandbij T
  Breedkaakgroefbij  
  Gewone franjegroefbij T
  Roodpotige groefbij T
  Gewone maskerbij TB
  Tuinmaskerbij TB
  Tweekleurige zandbij T
Digitalis pupurea S T*
Dipsacus fullonum S T*
  Gewone behangersbij TB
  Groefbijen  
Dipsacus pilosus S T*
Echium vulgare S T*
  Slangenkruidbij #B
  Geelgespoorde houtmetselb  
  Blauwe metselbij TB
  Gouden slakkenhuisbij  
  Rosse metselbij TB
  Gewone behangersbij TB
  Kustbehangersbij  
  Grote wolbij TB
  Kleine wolbij  
  Andoornbij TB
  Kattenkruidbij T
  Langkopsmaragdgroefbij T
  Blauwzwarte houtbij T
Geranium robertianum T*
  Witbaardzandbij T
  Tweekleurige zandbij T
  Gewone geurgroefbij T
  Rosse metselbij TB
Jasione montana T*
  Brilmaskerbij  
  Gewone maskerbij TB
  Kortsprietmaskerbij  
  Weidemaskerbij TB
  Tuinmaskerbij TB
  Rode maskerbij  
  Roodpotige groefbij T
  Gewone geurgroefbij T
  Gewone smaragdgroefbij T
  Glanzende groefbij  
  Langkopsmaragdgroefbij T
  Donkere zomerzandbij  
  Witbaardzandbij T
Leontodon saxatilis T
  Kleine roetbij T#
  Grote roetbij #
  Pluimvoetbij T#
  Tronkenbij Tb#
  Gewone geurgroefbij T
  Matte bandgroefbij T
  Tweekleurige zandbij T
  Tuinbladsnijder TB
Malva sylvestris S T*
  Klokjesdikpoot T
  Grote klokjesbij TB
  Parkbronsgroefbij T
Melilotus albus *
  Lathyrusbij TB
  Klaverdikpoot  
  Geelstaartklaverzandbij  
  Blauwe metselbij TB
  Grasbij  
  Roodpotige groefbij T

Melilotus altissimus

*
  Zandbijen  
  Groefbijen  
  Behangersbijen  
  Metselbijen  
Melilotus officinalis *
  Klaverdikpoot #
  Bremzandbij #
  Grasbij T
Oenothera biennis T*
Oenothera erythrosepala T*
Onopordum acanthium S T*
  Tuinbladsnijder TB
  Groefbijen  
Pastinaca sativa S T*
  Zandbijen  
  Groefbijen  
Picris hieracioides T*
  Kleine roetbij #
  Grote roetbij zie boven #
  Pluimvoetbij #
  Tronkenbij B#
  Kruiskruidbij T
  Gedoornde slakkenhuisbij T
  Breedbandgroefbij T
  Gewone behangersbij bT
  Tuinbladsnijder bT
  Matte bandgroefbij T
  Gewone geurgroefbij T
  Biggenkruidgroefbij T
Reseda luteola S T*
  Resedamaskerbij TB#
  Gewone maskerbij TB
  Kortsprietmaskerbij TB
  Poldermaskerbij TB
  Tuinmaskerbij TB
  Weidemaskerbij TB
  Zandbijen  
  Groefbijen  
Scrophularia vernalis T*
Senecio jacobaea T
  Kruiskruidbij T#
  Duinzijdebij #
  Wormkruidbij TB#
  Tronkenbij TB#
  Grasbij T
  Tuinbladsnijder TB
  Roodpotige groefbij T
  Gewone geurgroefbij  
Silene dioica T*
  Viltvlekzandbij T
  Gewone dwergzandbij T
  Gewone sachembij TB
  Groefbijen  
Smyrnium olusatrum T*
  zandbijen  
Tragopogon porrifolius T*
  Groefbijen  
  Rosse metselbij TB
  Tuinbladsnijder TB
Tragopogon pratensis T*
  Pluimvoetbij T
  Roetbijen  
  Zandbijen  
  groefbijen  
Trifolium pratense T*
  Geelstaartklaverzandbij  
  Klaverdikpoot  
  Gewone langhoornbij  
  Blauwzwarte houtbij T
  Rosse metselbij TB
  Blauwe metselbij TB
Verbascum blattaria S T*
  Gewone geurgroefbij T
Verbascum densiflorum S T*
Verbascum lynites S T*
Verbascum thapsus S T*
Eenjarige planten
Anchusa arvensis *
Berteroa incana T*
  Gewone dwergzandbij T
  Grasbij T
  Zwartbronsen zandbij T
  Parkbronsgroefbij T
  Gewone geurgroefbij T
  Langkop smaragdgoefbij T
  Gewone franjegroefbij T
  Gewone maskerbij TB
Crepis capillaris T*
  Gewone dwergzandbij T
  Grasbij T
  Texelse zandbij #T
  Tweekleurige zandbij T
  Breedbandgroefbij T
  Roodpotige groefbij T
  Gewone franjegroefbij T
  Gewone geurgroefbij T
  Matte bandgroefbij  
  Biggenkruidgroefbij T
  Grote roetbij  
  Kleine roetbij #T
  Pluimvoetbij #T
  Tronkenbij TB
Erodium cicutarium *
Myosotis arvensis T*
Papaver dubium T*
Sisymbrium altissimum  
  Zandbijen  
Tripleurospermum mariti. *
  Wormkruidbij # B
  Duinzijdebij #
  Tronkenbij TB
  Grasbij T
  Gewone geurgroefbij T
Overblijvende planten
Achillea millefolium T*
  Kruiskruidzandbij T#
  Grasbij T
  Donkere zomerzandbij  
  Gewone dwergzandbij T
  Berijpte geurgroefbij  
  Gewone geurgroefbij T
  Matte bandgroefbij  
  Langkopsmaragdgroefbij T
  Zesvlekkige groefbij T
  Wormkruidbij TB#
  Duinzijdebij #
  Tronkenbij TB#
Ballota nigra ssp.foetida S T*
  Andoornbij TB
  Grote wolbij TB
  Tuinbladsnijder TB
Bryonia dioica S T*
  Heggenrankbij #
  Meidoornzandbij T
  Tweekleurige zandbij T
  Viltvlekzandbij T
  Wimperflankzandbij  
  Zwartbronzen zandbij T
  Breedrandzandbij T
  Roodpotige groefbij T
  Gewone franjegroefbij T
  Gewone geurgroefbij T
  Zesvlekkige groefbij T
  Gewone maskerbij TB
  Tuinmaskerbij TB
  Gewone behangersbij TB
  Tuinbladsnijder TB
Diplotaxis tenuifolia T*
  Groefbijen  
  Zandbijen  
Glechoma hederacea  
  Grasbij T
  Roodgatje T
  Vosje T
  Witkopdwergzandbij T
  Gewone sachembij TB
  Bruine rouwbij T
  Blauwe metselbij TB
  Rosse metselbij TB
  Roodpotige groefbij TB
  Gewone geurgroefbij TB
Heracleum sphondylium S T*
  Fluitenkruidbij #
  Asbij T
  Gewone dwergzandbij T
  Goudpootzandbij T
  Grasbij T
  Meidoornzandbij T
  Witbaardzandbij T
  Roodgatje T
  Viltvlekzandbij T
  Wimperflankzandbij  
  Zilveren zandbij  
  Zwartbronzen zandbij T
  Roodpotige groefbij T
  Gewone geurgroefbij T
  Matte bandgroefbij  
  Breedkaakgroefbij  
  Gewone franjegroefbij T
  Gewone maskerbij TB
  Kortsprietmaskerbij  
  Kleine tuinmaskerbij TB
  Tuinmaskerbij TB
  Rosse metselbij TB
Hypericum perforatum T*
  Grasbij T
  Tweekleurige zandbij T
  Blauwe metselbij TB
  Tuinbladsnijder TB
  Gewone geurgroefbij T
  Langkopsmaragdgroefbij T
  Matte bandgroefbij  
Leonurus cardiaca S T*
  Grote wolbij TB
  Tuinbladsnijder TB
Linaria vulgaris T*
  Grote wolbij TB
Marrubium vulgare S T*
  Osmia  
Medicago falcata T
  Klaverdikpoot #
  Gouden slakkenhuisbij  
  Kleine wolbij  
Reseda lutea S T*
  Resedamaskerbij TB
  Duinmaskerbij  
  Gewone maskerbij TB
  Kortsprietmaskerbij  
  Poldermaskerbij TB
  Weidemaskerbij TB
  Tuinmaskerbij TB
  Grasbij T
  Koolzwarte zandbij  
  Wimperflankzandbij  
  Kleine wolbij  
  Wormkruidbij TB
  Rosse metselbij TB
Securigera varia TB*
  Lathyrusbij TB
  Kustbehangersbij  
  Grote bladsnijder TB
  Tuinbladsnijder TB
  Blauwe metselbij TB
  Grote wolbij TB
Sedum acre T*
  Gewone maskerbij TB
  Poldermaskerbij TB
  Weidemaskerbij TB
  Tuinmaskerbij TB
  Kleine tuinmaskerbij TB
  Roodpotige groefbij T
  Glanzende groefbij  
Tanacetum vulgare T*
  Duinzijdebij #
  Wormkruidbij TB#
  Tronkenbij TB#
  Kruiskruidzandbij T#
  Gewone geurgroefbij T
  Grasbij T
  Roodpotige groefbij T
  Donkere zomerzandbij  
Verbascum nigrum S T*
  Groefbijen