Nederlandse namen  
A  
Aardaker T
Aardbeiklaver  
Aarddistel  
Adderwortel T
Akkerdistel  
Akkerkers  
Akkerklokje T
Akkermelkdistel  
Akkermunt T
Akkerwinde  
Amandelwolfsmelk T
B  
Beemdkroon T
Beemdooievaarsbek T
Bermooievaarsbek T
Betonie T
Bijvoet  
Blauwe knoop T
Blauwe zeedistel  
Bochtig havikskruid T
Boerenwormkruid T
Bont kroonkruid T
Bosaardbei T
Bosandoorn T
Bosanemoon T
Boslathyrus T
Brede lathyrus T
Breedbladig klokje T
C  
Centaurea jacea T
Cichorei (wilde-) T
D  
Donkere ooievaarsbek T
Dotterbloem T
Draadereprijs  
Duifkruid T
E  
Echte gamander T
Echte guldenroede T
Echte valeriaan T
Engels gras T
Engelse alant T
Esparcette T
F  
Fluitenkruid  
G  
Geel zonneroosje T
Gele anemoon T
Gele dovenetel T
Gele helmbloem T
Gele kamille T
Gele lis T
Gele plomp T
Gele waterkers  
Gestreepte leeuwenbek T
Gevlekt longkruid T
Gevlekte dovenetel T
Gevleugeld helmkruid T
Gewone berenklauw T
Gewone brunel T
Gewone ereprijs T
Gewone margriet T
Gewone pinksterbloem  
Gewone rolklaver T
Gewone smeerwortel T
Gewoon biggenkruid T
Gewoon duizendblad T
Glad parelzaad T
Grasklokje T
Groot blaasjeskruid  
Groot hoefblad  
Grote bevernel T
Grote centaurie T
Grote kattenstaart T
Grote muur T
Grote pimpernel T
Grote tijm T
Grote wederik T
Grote weegbree  
Grote zandkool  
Gulden sleutelbloem T
H  
Haagwinde  
Harig wilgenroosje  
Hartbladzonnebloem T
Hartgespan T
Heelblaadjes T
Heemst T
Heggenrank T
Heggenwikke  
Heksenmelk T
Hemelsleutel T
Hondsdraf  
Hopklaver  
IJ  
IJzerhard T
K  
Kattendoorn  
Klein hoefblad  
Kleine bergsteentijm T
Kleine maagdenpalm T
Kleine pimpernel T
Kleine ruit T
Kleine tijm T
Kluwenklokje T
Knolboterbloem T
Knolspirea T
Knolsteenbreek T
Knoopkruid T
Knopig helmkruid T
Koninginnenkruid T
Kruidvlier -  
Kruipend stalkruid  
Kruipend zenegroen T
Kruipende boterbloem  
Kruisdistel  
L  
Lange ereprijs T
Luzerne T
M  
Maarts viooltje T
Madeliefje  
Malrove T
Mannetjesereprijs T
Margriet (Gewone) T
Moerasandoorn  
Moeraskruiskruid  
Moerasmelkdistel  
Moerasrolklaver T
Moerasspirea T
Moeraswespeorchis T
Moeraswolfsmelk T
Moesdistel  
Muizenoor T
Muskuskaasjeskruid T
Muskuskruid T
Muurpeper T
Muurbloem T
Muurleeuwenbek T
O  
Oranje havikskruid T
P  
Paardenbloem  
Pijlkruidkers  
Pinksterbloem  
Poelruit T
Prachtklokje T
R  
Rechte ganzerik T
Rivierkruiskruid T
Ruig klokje T
Ruige leeuwentand  
Ruige weegbree T
S  
Schaduwkruiskruid T
Schermhavikskruid T
Scherpe boterbloem  
Sikkelklaver T
Sint Janskruid T
Slanke sleutelbloem T
Smalle weegbree  
Smeerwortel gewone T
Spaanse ruiter T
Speenkruid  
Spindotterbloem  
Stengelloze sleutelbloem  
Stengelomvattend havikskruid- T
Stijf havikskruid T
Stinkend nieskruid T
Stinkende ballote T
T  
Tormentil T
Tripmadam T
Tuinasperge T
V  
Valkruid T
Veelbloemige.salomonszegel T
Veldlathyrus T
Veldsalie T
Verbascum nigrum T
Vertakte leeuwentand  
Vijfdelig kaasjeskruid T
Vijfvingerkruid  
Viltganzerik T
Viltig kruiskruid  
Vlasbekje T
Vogelwikke  
W  
Wateraardbei T
Watergentiaan T
Watermunt T
Wede T
Weegbreezonnebloem T
Weidehavikskruid T
Wild kattenkruid T
Wilde akelei T
Wilde bertram T
Wilde marjolein T
Wilde reseda T
Wilde tijm T
Wilgenroosje  
Wit vetkruid T
Witte dovenetel  
Witte engbloem T
Witte klaver  
Witte klaverzuring  
Witte waterlelie T
Wolfspoot  
Wondklaver  
Wrangwortel T
Z  
Zaagblad  
Zeekool  
Zeepkruid T
Zeewinde  
Zevenblad  
Zulte/Zeeaste  
Zwanenbloem T
 
Terug
Bijenplanten en Drachtplanten
Overzichtstabel Legenda